Na mocy zmiany ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona będzie nowa stawka ryczałtowa 2%.

Stawka będzie obowiązywać przy sprzedaży produktów rolnych wytworzonych przez gospodarstwa rolne i sprzedawanych na targowiskach i w miejscu ich wytworzenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 699)

 

W programie Comarch ERP Optima od wersji 2016.1.1Konfiguracji Programu > Księgowość > Stawki podatkowe dodano stawkę 2%.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza