Nowe wzory deklaracji podatkowych

Do przychodów (dochodów/strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. należy zastosować nowe formularze:

  • PIT-28(20) z załącznikami PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
  • PIT-36(25) z załącznikami PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/Z(6), PIT/ZG(5)
  • PIT-36L(14) z załącznikiem PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/ZG(5), PIT/Z(6)
  • PIT-37(24) wraz z załącznikami PIT/O(22), PIT/D(26), PIT/2K(8)

W programie Comarch ERP Optima już od wersji 2018.1.1. Użytkownicy będą mieli możliwość naliczania deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14),
PIT-37(24) wraz z załącznikami na nowych formularzach obowiązujących za okresy od 1 stycznia 2017 r. wraz z ich wydrukami. Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w terminie późniejszym po opublikowaniu struktur plików e-Deklaracji.

 Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2219)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.2218)

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza