Nowa ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdawczości oraz rachunkowości dla małych firm.

Zdefiniowano m.in. zestawienia księgowe dla jednostek małych (uproszczony bilans, rachunek zysków i strat). Zgodnie z ustawą jednostki małe zostały zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz nie będą musiały wykonywać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Ustawa wprowadziła również zmiany w zestawieniach dla jednostek mikro oraz jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń.

 

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1333).

 

W programie Comarch ERP Optima od wersji 2016.0.1, podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy dodano parametr Zestawienie dla jednostek małych. Zaznaczenie parametru powoduje wygenerowanie uproszczonych zestawień księgowych dla jednostek małych. Zapraszamy do obejrzenia wideo szkolenia, które zawiera prezentację nowych możliwości programu - zobacz film

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza