Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

09.01.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wartości m.in.: najniższego wynagrodzenia, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rocznej podstawy składek ZUS.

28.11.2016, Handel

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. wprowadzono Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r.

28.11.2016, Płace i Kadry

Podstawa składek ZUS w wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicą od 1.10.2016 r. - dostosowanie obliczeń do oficjalnych wyjaśnień ZUS z dn. 4.11.2016 r.

Podstawa składek ZUS w wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicą od 1.10.2016 r. - dostosowanie obliczeń do oficjalnych wyjaśnień ZUS z dn. 4.11.2016 r.Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika przekracza przeciętne prognozowane wynagrodzenie (4055 zł w 2016 r.), nie ma zastosowania zasada proporcjonalności i należy uwzględnić wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu z wszystkich wypłat pracownika w obrębie miesiąca deklaracji.

28.11.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 grudnia 2016 roku

Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

26.09.2016, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2016 roku

Od 1 października 2016 roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 98,8%.

16.09.2016, Płace i Kadry

Zmiany w naliczaniu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Od 1 października 2016 roku obowiązują zmiany w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r., które realizuje Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r.

06.09.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2016 roku

Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

30.06.2016, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2016 roku

Od 1 lipca 2016 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.