Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

20.11.2015, Księgowość

Uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych

Nowa ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdawczości oraz rachunkowości dla małych firm.

16.11.2015, Płace i Kadry

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

W dniu 2.01.2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dot. wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem - m.in.: włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy rodzic łączy go z pracą.

05.10.2015, VAT

Możliwość wysyłki e-Deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone rozszerza katalog deklaracji, które mogą być składane bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego o VAT-27(1), VAT-UE(3) i VAT-UEK(3).

01.10.2015, Płace i Kadry

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

Od początku 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń. Zleceniobiorca, który pracuje na podstawie kilku umów zleceń, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wszystkich umów, aż do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21.09.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2015 roku

Od 1 października 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

21.09.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2015 roku

Od 1 października 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

26.08.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2015 roku

Od 1 września 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

22.06.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.