Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

03.06.2015, VAT

Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT od 1 lipca 2015 roku

1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

27.05.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 czerwca 2015 roku

Od 1 czerwca 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

05.05.2015, Płace i Kadry

Nowy wzór skierowania na badania lekarskie

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym określono m.in. nowy wzór skierowania na badania lekarskie.

24.03.2015, Płace i Kadry

Zmiany w składkach ZUS i wynagrodzeniach

Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia uczniów, najniższej emerytury. Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe wartości wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego oraz nowe wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

08.01.2015, Płace i Kadry

Zmiany w ubezpieczeniach dla członków rad nadzorczych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych. Do końca 2014 roku członkowie rad nadzorczych podlegali obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie ze zmianą przepisów, wynagrodzenie członków rad nadzorczych będzie podlegało obowiązkowo również składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

02.01.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wartości m.in.: najniższego wynagrodzenia, dochodu deklarowanego (składki społeczne), dochodu deklarowanego (składka zdrowotna), rocznej podstawy składek ZUS.

16.12.2014, Najnowsze zmiany prawa

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2015 obowiązywać będą nowe wzory deklaracji podatkowych. Do przychodów (dochodów/strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. należy zastosować nowe formularze.

18.11.2014, Najnowsze zmiany prawa

Obowiązek przesyłania e-Deklaracji od 1 stycznia 2015 roku

Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące sposobu dostarczania dokumentów rozliczeniowych do organów podatkowych. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku należy składać urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.