W związku ze zmianą Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodano kolejny tytuł zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Zapis ten znajduje się w art. 104c: „oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.”

Tekst jednolity aktu prawnego jest dostępny tutaj.

 

Zwolnienie z FP w programie Comarch ERP Optima

W celu odnotowania powyższej informacji w Comarch ERP Optima na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce nr 6 Inne informacje należy zaznaczyć parametr ‘Nie naliczać FP’ i wskazać okres obowiązywania zwolnienia.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza