W dniu 26 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory te stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013r.


 

Określono nowe wzory dla:

a) PIT-2 - oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) PIT-2A - oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) PIT-3 - oświadczenia osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) PIT-12 - oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) PIT-4R - deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) PIT-6/PIT-6L - deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) PIT-8AR - deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym, stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) PIT-8C - informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia,

i) PIT-11 - informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia,

j) PIT-R - informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, stanowiącej załącznik nr 10 do rozporządzenia,

k) IFT-1/IFT-1R - informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania, stanowiącej załącznik nr 11 do rozporządzenia.

 


Nowe wzory deklaracji w Comarch ERP Optima

Deklaracje podatkowe:

  • w wersji 2014.0.1 wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), IFT-1/1R(10). Dla nowych wzorów deklaracji dostępne są zarówno wydruki deklaracji na nowych formularzach, jak i możliwość wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracje.
  • w wersji 2014.2.1 wprowadzono nowy wzór deklaracji podatkowej PIT‑40(19).

Udostępniono także nowe wzory wydruków PIT-2(4) i PIT-12(6).

 

 


Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1303).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1054 z 11.09.2013).

Szczegółowe informacje są dostępne również na stronie Ministerstwa Finansów:  http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2014

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza