Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378) zostały wprowadzone zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące m.in. kwestii informacji przekazywanych ubezpieczonym przez płatników. Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o sus płatnik składek ma obowiązek przekazywać ubezpieczonemu, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych. Wobec powyższego, po raz pierwszy płatnicy składek zostali zobowiązani przekazać ubezpieczonym raport roczny za rok 2012, w terminie do 28 lutego 2013 r .

 

Wydruk dostępny jest w programie Comarch ERP Optima od wersji 2013.0.1 z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki płacowe/ Raport roczny dla ubezpieczonego – ZUS RMUA) lub z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ ZUS RMUA) – jest to wydruk dla zaznaczonych pracowników z możliwością wysłania ze skrzynki pocztowej modułu Comarch ERP Optima CRM.

 

Wydruk RMUA może być wykonany zarówno jako raport roczny, jak i raport za wybrane miesiące – decyduje o tym ustawienie parametrów przed wydrukiem.

W programie Comarch ERP Optima 2013.0.1 został dodany również nowy globalny filtr na liście pracowników: „Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok” . Wyszukuje osoby, które we wskazanym roku mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS. Po zawężeniu listy filtrem można zaznaczyć wszystkich pracowników i wykonać wydruk seryjny ZUS RMUA.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza