Od 1 stycznia 2016 obowiązują nowe wartości minimalnej podstawy ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

- ubezpieczenia społeczne: 2 433,00 zł

(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w roku 2016 - M.P. 2015 poz. 1292),

- ubezpieczenie zdrowotne: 3 210,60 zł 

(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. - M.P. 2016 poz. 76).

 

 

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch.

Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne > F10 > Pobierz z Internetu).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza