Od 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego

Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy”. Przy czym sam wymiar tego urlopu nie uległ zmianie.

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. W przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. matka dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego ojcu. Żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna.

Wyjątkowo z 36 miesięcy urlopu wychowawczego może skorzystać również matka lub ojciec dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop będzie można wykorzystywać w większej niż dotąd liczbie części  - maksymalnie 5. O jeden miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.    

Limit urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długi, np. ponad trzyletni, czas wykorzystywania urlopu wychowawczego. Po takim urlopie pracownik będzie mógł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Nowelizacja zmienia zasady proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Osoba powracająca z urlopu wychowawczego w roku kalendarzowym, w którym nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego, nie będzie miała pomniejszanego wymiaru urlopu wypoczynkowego.


 

Zmiany w Comarch ERP Optima

Pomniejszanie limitu urlopu wypoczynkowego:

W wersji 2014.0.1 zmieniono zasady pomniejszania limitu urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego:

  • Od 1.10.2013 r. pomniejszenie proporcjonalne limitu za pełne miesiące trwania urlopu wychowawczego, dla osoby powracającej w trakcie roku do pracy, dotyczy tylko roku, w którym pracownik był na urlopie wychowawczym od początku roku (czyli nie nabył prawa do urlopu za ten rok przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego),
  • dla osoby która rozpoczyna urlop wychowawczy w trakcie roku i trwa on co najmniej do końca roku – limit urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszany.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 1028).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza