W  związku z nowelizacją  ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 roku obowiązują zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za czas  urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych. 

Przed 1.06.2017 r. wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent dla pracowników tymczasowych były ustalane w przeliczeniu na dni, z uwzględnieniem wynagrodzeń z całego okresu zatrudnienia w Agencji Pracy Tymczasowej, bez względu na zmiany pracodawców – użytkowników. Po zmianie w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop uwzględnia się wynagrodzenie pracownika uzyskane u tego pracodawcy – użytkownika, u którego korzysta z urlopu/ nabywa prawo do ekwiwalentu, wypłacone za okres 3 miesięcy  (90 dni) poprzedzających miesiąc, w którym jest urlop/ekwiwalent za urlop. Zsumowane wynagrodzenie dzieli się  przez liczbę godzin, za które ono przysługiwało. Otrzymana kwota za 1 godzinę jest mnożona przez liczbę godzin urlopu/ liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. W celu poprawnego wyliczenia podstawy, pracownik powinien  mieć w każdym z zapisów historycznych odnotowaną informację o pracodawcy - użytkowniku, u którego wykonuje pracę.

 

W programie Comarch ERP Optima/ XL HR/ Altum HR od wersji 2017.5.1 wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych, począwszy od wypłat za czerwiec 2017, są wyliczane zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.06.2017 r. 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 962).

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza