Od 1 czerwca 2016 r. obowiązują nowe wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia 4181,49 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 167,26 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 209,07 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 250,89 zł


 
Podstawa prawna:

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r. (M.P. 2016 poz. 443)


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza