Od 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia 3895,33 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 155,81 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 194,77 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 233,72 zł


 
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 poz. 1086)

 
Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza