Od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe wartości:

  • najniższej emerytury 882,56 zł
  • przeciętnego wynagrodzenia 4066,95 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 162,68 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 203,35 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 244,02 zł


 
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i

 dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2016 poz. 168)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r. (M.P. 2016 poz. 148)


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza