Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wartości:

  • najniższej emerytury 1000,00 zł
  • przeciętnego wynagrodzenia 4218,92 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 168,76 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 210,95 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 253,14 zł

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r. (M.P. 2017, poz. 180)

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza