Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe wartości:

  • najniższej emerytury 1029,80 
  • przeciętnego wynagrodzenia 4516,69 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 180,67 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 225,83 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 271,00

 
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej
emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytur i rent M.P. 2018, poz. 216

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. M.P. 2018, poz. 181

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza