Wskaźniki płacowe w 2013 roku

 


Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe wartości:

 • najniższego wynagrodzenia: 1 600,00 zł
 • dochodu deklarowanego (składki społeczne): 2 227,80 zł
 • dochodu deklarowanego (składka zdrowotna): 2 908,13 zł
 • rocznej podstawy składek ZUS: 111 390,00 zł

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch.

Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima wskaźniki kadrowo-płacowe zapisane są z poziomu:

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia, m.in:

 • Przeciętne wynagrodzenie: 3740,05 zł (od 2013.06.01)
 • Minimalne ucznia I roku: 149,60 zł (od 2013.06.01)
 • Minimalne ucznia II roku: 187,00 zł (od 2013.06.01)
 • Minimalne ucznia III roku: 224,40 zł (od 2013.06.01)
 • Najniższa emerytura: 831,15 zł (od 2013.03.01)
 • Wskaźnik waloryzacji: 106,50 % (od 2013.07.01)

 

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki

 • Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych: 2 244,03 zł (od 2013.06.01)

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r. (M.P.2013.392).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P 2013.95)

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r. (M.P. poz. 473).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza