Wskaźniki płacowe w 2014 roku


Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wartości:

 • najniższego wynagrodzenia: 1 680,00 zł
 • rocznej podstawy składek ZUS: 112 380,00
 • wskaźnika waloryzacji: 97,60 % (105,80 % od 2014.04.01)
 • maksymalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym: 2247,60 zł 
 • dochodu deklarowanego (składki społeczne): 2 247,60
 • dochodu deklarowanego (składka zdrowotna): 3 004,48

 

Zmieniła się również wysokość maksymalnej podstawy składek ZUS dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dla wypłat liczonych od miesiąca deklaracji 1/2014 podstawa składki chorobowej nie może być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok (do końca 2013r. jest to 250% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).

 


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch.

Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima wskaźniki kadrowo‑płacowe zapisane są z poziomu:

1. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia, m.in:

 • Przeciętne wynagrodzenie: 3823,32 zł (od 2014.03.01),
 • Minimalne ucznia I roku: 152,93 zł (od 2014.03.01),
 • Minimalne ucznia II roku: 191,17 zł (od 2014.03.01),
 • Minimalne ucznia III roku: 229,40 zł (od 2014.03.01),
 • Najniższa emerytura: 831,15 zł (od 2013.03.01),
 • Najniższa emerytura: 844,45 zł (od 2014.03.01),
 • Wskaźnik waloryzacji: 97,60 %  (od 2014.01.01)
 • Wskaźnik waloryzacji: 105,80 % (od 2014.04.01).

 2. Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki

 • Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych: 2247,60 zł (od 2014.01.01)

 


 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz.983).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.(M.P. 2013 poz. 954). 

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r.(M.P. 2014 poz. 166).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028). 

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2014 poz.165).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza