Wskaźniki płacowe w 2015 roku


 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wartości:

 

 • najniższego wynagrodzenia: 1 750,00 
  • najniższego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy (80%): 1 400
  • minimalnej podstawy zasiłków ZUS: 1 510,07 zł / 1 208,06
  • minimalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (75%):  1 312,50 

 

 • prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 3 959,00 
  • minimalnej podstawy składek ZUS dla pracownika oddelegowanego: 3 959,00
  • maksymalnej podstawy składki chorobowej dla ubezpieczonych dobrowolnie (250%): 9 897,50
  • maksymalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (60%): 2 375,40 
  • rocznej podstawy składek emerytalno‑rentowych (30x): 118 770,00 

 

 • przeciętnego wynagrodzenia: 3781,14 (od 2014.12.01)
  • minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 151,25 zł (od 2014.12.01),
  • minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 189,06 zł (od 2014.12.01),
  • minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 226,87 zł (od 2014.12.01),

  

 • wskaźnika waloryzacji: 97,10 %
 • dochodu deklarowanego (składki społeczne): 2 375,40
 • dochodu deklarowanego (składka zdrowotna): 3 104,57

  

 

 

 


 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. 2014 poz. 1155).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2014 poz. 1137).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r. (M.P. 2014 poz. 1126).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r. (M.P. 2014 poz. 1077).

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

  


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch.

Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima wskaźniki kadrowo‑płacowe zapisane są z poziomu: Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia oraz Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza