Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wartości:


najniższego wynagrodzenia: 1 850,00 zł
- najniższego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy (80%): 1 480 zł
- minimalnej podstawy zasiłków ZUS: 1 596,36 zł / 1 277,09 zł
- minimalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (75%):  1 387,50 zł

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 4 055,00 zł
- minimalnej podstawy składek ZUS dla pracownika oddelegowanego: 4 055,00 zł
- maksymalnej podstawy składki chorobowej dla ubezpieczonych dobrowolnie (250%): 10 137,50 zł
- maksymalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (60%): 2 433,00 zł
- rocznej podstawy składek emerytalno‑rentowych (30x): 121 650,00 zł

wskaźnika waloryzacji: 96,10 %

przeciętnego wynagrodzenia: 3 895,33 zł (od 2015.12.01)
- minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 155,81 zł (od 2015.12.01),
- minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 194,77 zł (od 2015.12.01),
- minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 233,72 zł (od 2015.12.01),

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 1385).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
(M.P. 2015 poz. 1306).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2015 poz. 1292).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 r. (M.P. 2015 poz. 1177).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 poz. 1086).

 Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch.

Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR wskaźniki kadrowo‑płacowe zapisane są z poziomu: Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia oraz Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza