Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wartości:


najniższego wynagrodzenia: 2 000,00 zł
- minimalnej podstawy zasiłków ZUS: 1 725,80 zł
- minimalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (75%):  1 500,00 zł

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 4 263,00 zł
- minimalnej podstawy składek ZUS dla pracownika oddelegowanego: 4 263,00 zł
- maksymalnej podstawy składki chorobowej dla ubezpieczonych dobrowolnie (250%): 10 657,50 zł
- maksymalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (60%): 2 557,80 zł
- rocznej podstawy składek emerytalno‑rentowych (30x): 127 890,00 zł

wskaźnika waloryzacji: 97,00 %

przeciętnego wynagrodzenia: 4 055,04 zł (od 2016.12.01)
- minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 162,20 zł (od 2016.12.01),
- minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 202,75 zł (od 2016.12.01),
- minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 243,30 zł (od 2016.12.01),

 

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1456

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie M.P. z 2016 r., poz. 1227

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagr. M.P. z 2016 r. poz. 1188

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.   M.P. z 2016 r., poz. 1132

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r. M.P. z 2016. r.,  poz. 1100

 

 

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR wskaźniki kadrowo‑płacowe zapisane są z poziomu: Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia oraz Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza