Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia 4220,69 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 168,83 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 211,03 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 253,24


 
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.

(M.P. 2017 poz. 811)


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza