Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7 (17), VAT-7K (11), VAT-9M (7), Informacja podsumowująca (korekta informacji) w obrocie krajowym VAT-27(2) oraz Informacja (korekta informacji) podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach: VAT-UE(4) i VAT-UEK(4).

Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT wynikało z wprowadzonej wcześniej Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2024).

Dotychczas obowiązujący wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27 wzór 1) oraz dotychczas obowiązujące wzory Informacji (korekty informacji) podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE wzór 3, VAT-UEK wzór 3) mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzory stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne. Dodatkowo od stycznia 2017 roku informacje VAT-27, VAT-UE oraz korekty tych informacji mogą być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracje VAT składane miesięcznie

Zmiana art. 99 ust. 3 ustawy o VAT likwiduje rozliczenia za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali, co powoduje, że wzór deklaracji kwartalnej VAT-7D, który przeznaczony był dla podatników innych niż mali, przestał istnieć.

Od 1 stycznia 2017 roku deklaracje VAT-27 oraz VAT-UE mogą być składane tylko za okresy miesięczne. Dodatkowo informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 nie jest już powiązana z terminem składania deklaracji VAT-7, która może być kwartalna.

Deklaracje VAT-7K składane kwartalnie

Zgodnie z art.99 ust. 2 oraz 3 Ustawy o VAT deklaracje VAT-7K rozliczane kwartalnie mogą składać jedynie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową oraz mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, a w odpowiednim terminie przed pierwszym złożeniem kwartalnej deklaracji VAT zawiadomili o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga!

Podatnicy, którzy:

  • stosują metodę kasową rozliczania podatku VAT,
  • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 roku,

są zobligowani do miesięcznego rozliczania podatku VAT przez 12 miesięcy, przy rozliczaniu za okresy po 31 grudnia 2016 roku.

Rezygnacja z metody kasowej oraz z kwartalnego rozliczenia VAT

Podatnik może zrezygnować:

  • ze stosowania metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w których rozliczał się tą metodą
  • z rozliczenia kwartalnego, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, za które podatnik składał deklaracje kwartalne.

Zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania metodą kasową oraz z kwartalnego rozliczania podatku VAT należy złożyć w terminie do końca kwartału, w którym metoda kasowa lub kwartalne rozliczenia były stosowane.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 poz. 2273).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz.U. z 2016 poz. 2269).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, zawierające aktualizację formularzy VAT-UE i VAT-EUK (Dz.U. z 2016 poz. 2268).
  • Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2024).

 

W programie Comarch ERP Optima już od wersji 2017.2.1. Użytkownik ma możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-9M(7), VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4), na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2017 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza