Od 1 kwietnia 2014 r. od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 % VAT, a od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej cały naliczony podatek.

Nowe zasady nie dotyczą odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych od 1 kwietnia 2014 r. związanych z pojazdami użytkowanymi na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, które zostały zawarte do końca marca 2014 roku.


 

Kiedy podatnik może skorzystać z pełnego odliczenia VAT-u od aut?

W przypadku pojazdów wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnikowi będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT. Podatnik taki, aby skorzystać z tego prawa, ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach oraz prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

 

Jakie pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej?

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

Jakie informacje powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu?

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

- numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

- stan licznika przebiegu pojazdu (na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji);

- wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

- liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

Kiedy podatnik może odliczyć 50% VAT-u od aut?

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przyjmuje się, że pojazdy takie co do zasady służą użytkowi mieszanemu i wszystkie wydatki z nimi związane podlegają odliczeniu w 50%.

W przypadku niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przepisy pozwolą podatnikom odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa. Dotyczy to tzw. aut z kratką, vanów, pojazdów specjalnych, autobusów (katalog tych pojazdów jest szczegółowo określony w art. 86a ust.2 ustawy o VAT).

Nowe przepisy wprowadzają w podatku VAT możliwość 50% odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z zakupem i eksploatacją, dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego.

W przypadku zakupu paliwa do takich pojazdów prawo do odliczenia 50% VAT‑u będzie przysługiwało podatnikowi dopiero od 1 lipca 2015 roku.

 


 

Ewidencja przebiegu pojazdu w systemie Comarch ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima w wersji 2014.3.1. zostały wprowadzone zmiany w ewidencji przebiegu pojazdu umożliwiające prowadzenie takiej ewidencji zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza