1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Najważniejsze zmiany w zakresie odwróconego obciążenia VAT to:

  • Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT będzie czynny podatnik VAT.
  • Zmiana listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Została ona wydłużona m.in. o:
  1. złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  2. blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  3. telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier.

VAT

 

W przypadku towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane od 1 lipca 2015, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy 20 000 PLN.


Wprowadzony zostanie obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-27 zawierających dane o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem (do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym)).


W programie Comarch ERP Optima od wersji 2015.5.1, dla transakcji wystawionych od 1 lipca 2015 roku, będą dostępne zmiany w tym zakresie. Odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane tylko dla czynnych podatników VAT, na transakcjach zostanie uwzględniony limit powyżej którego określone towary są odwrotnie obciążone.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza