Pytania i odopowiedzi podczas webinarium na temat zmian w prawie handlu internetowego, które odbylo sie 27 listopada. 

 

*-pytanie uczestnika, odpowiedź

-Mam pytanie odnośnie poszerzenia zał. 11 odwrotne obciążenie czy montowane kamery w domofonach to tez zaliczymy do tego?

Taxpoint.pl: Obecna wersja projektu nowelizacji w załączniku nr 11 obejmuje następujące dodatkowe pozycje: 28a) PKWiU ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszkonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy; 28b) PKWiU ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony; 28c) PKWiU ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów; przytoczona regulacja odwołuje się do ściśle określonych kodów PKWiU a znaczniki "ex" wskazują, że samonaliczeniem mają być objęte wyłącznie urządzenia wskazane bezpośrednio w załaczniku nr 11; jeżeli zatem podane wyświetlacze do domofonów nie mieszczą sie w tej klasyifkacji PKWiU to nie będą objęte tą procedurą.

 

-Czy jeżeli współczynnik będę obliczać w/g starych zasad czyli w/g udziału sprzedaży to urząd może to zakwestionować?

Taxpoint.pl: Zgodnie z proponowaną zmianą, przy ustalaniu sposobu określania proporcji należy uwzględniać m.in. Specyfikę prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych nabyć; zgodnie z nowym art. 86 ust. 22 powinno zostać wydane rozporządzenie MF, które będzie określać przykładowe dane wykorzystywane przy ustalaniu sposobu proporcji innych niż w ustawie (m.in. wg specyfiki działalności); odpowiadając na pytanie - organ może zakwestionować prorporcję "sprzedażową", jeżeli będzie ona np. niereprezentatywna

 

-Czy zmiany vat dla usług elektronicznych świadczonych dla osób fizycznych dotyczyć będą również sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż towarów oraz ich wysyłkę z Polski na rzecz klientów z EU? Czy to dotyczy tylko usług?

Taxpoint.pl: Przez procedurę szczególną rozliczania VAT rozumie się rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - procedura szczególna nie obejmuje dostawy towarów; Uogólnione pojęcie „handlu elektronicznego” obejmuje bowiem różne rodzaje działalności gospodarczej, w tym dostarczanie towarów i świadczenie usług za pośrednictwem systemów elektronicznych, takich jak Internet. Nie wszystkie te rodzaje działalności są jednak objęte zmianami podatku VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. W szczególności zmianami nie są objęte następujące rodzaje działalności: 1) dostawa towarów (w tym sprzedaż na odległość), w przypadku gdy system elektroniczny używany jest jedynie do składania zamówienia i 2) świadczenie usług innych niż usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Te rodzaje transakcji nie są objęte uzgodnieniami dotyczącymi małego punktu kompleksowej obsługi („MOSS”).

 

-Czy sprzedaż aplikacji przez Google Amazon (książek, gier komputerowych) podlega rozliczeniu przez MOSS?

Taxpoint.pl: Do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe; przykładami są sklepy z aplikacjami, rynki elektroniczne i strony internetowe oferujące sprzedaż usług elektronicznych. W opisanym stanie faktycznym istotne jest również, kto jest stroną transakcji z finalnym konsumentem - np. twórca gry, operator serwisu sprzedaży aplikacji czy inny pośrednik. Tylko dostawca dla klienta finalnego jest objęty schematem VAT MOSS.

 

-Pytanie odnośnie przewidywanych zmian w proporcji VAT: czy protokół, zatwierdzany przez naczelnika, o którym była mowa będzie znacząco różnił się od zatwierdzanych obecnie protokołów, szacujących współczynnik na pierwszy rok? Oraz czy będzie to jednorazowa czynność (przy założeniu braku zmian w funkcjonowaniu firmy) czy też będzie podlegał co rocznej aktualizacji?

Taxpoint.pl: W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (działalność mieszana) należy uwzględnić sposób określenia proporcji wg zasad odpowiadających najbardziej specyfice działalności podatnika. Podanik ma jednak możliwość uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu najbardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Obecne brzmienie projektu nowelizacji nie wskazuje terminu ważności takiego protokołu, a więc można przyjąć, że będzie on aktualny dopóki będzie odzwierciedlał "specyfikę działałności podatnika i dokonywanych przez niego nabyć".

 

-Vat MOSS - czy działa w dwie strony ? jeśli zakupujemy z Niemiec czy Francji usługi telekomunikacyjne do Polski będzie obowiązywał ten przepis, czy to nadal pozostanie importem usług? Deklaracja VAT-MOSS ,proszę o odpowiedź kogo dotyczy i ewentualnie od kiedy obowiązuje.

Taxpoint.pl: Usługi świadczone przez przedsiębiorstwo na rzecz innego przedsiębiorstwa (B2B) podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo będące usługobiorcą. Obejmuje to również usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, a więc w tym względzie nie zajdzie żadna zmiana w 2015 r. Zakres zmian VAT w 2015 r. MOSS jest ograniczony i, jak wyjaśniono powyżej, obejmuje jedynie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, w przypadku gdy usługobiorca jest klientem końcowym (osobą nieprowadzącą działalności / usługi są świadczone dla osób nie będących podatnikiem).

 

-Chciałabym się dowiedzieć czy osoba świadcząca usługi dietetyczne na rzecz osób fizycznych nie będąca lekarzem musi obowiązkowo posiadać kasę fiskalną zgodnie z nowym rozporządzeniem? Dodatkowo w 2014 roku nie przekroczyła progu 20 tys. zł.

Taxpoint.pl: Projekt Rozporządzenia MF wyłącza możliwość zwolnienia w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Usługi dietetyczne nie są zatem objęte tym wyłączniem, a więc będzie obowiązywał dla nich limit 20.000 zł.

 

-Czy obliczając VAT od działalności mieszanej będę musiał to robić w 2 krokach czyli w działalności mieszanej i ostatecznym rozrachunku bardzo niekorzystnie bo tracić część VAT, która do tej pory była odliczana?

Taxpoint.pl: W uzasadnieniu do projektu zmia podkreślono, że w przypadku gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu VAT (opodatkowaną lub zwolnioną) i działalność niepodlegającą VAT, odliczenie jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki można przyporządkować działalności podlegającej VAT. Podatnik wykonujący działalność mieszaną będzie więc uprawniony do odliczenia VAT tylko w odniesieniu do działalności opodatkowaniej, a kluczowe będzie właściwe określenie sposobu wyliczenia proporcji (przepisy przewidują kilka metod)

 

-Mam pytanie odnośnie MOSS : czy jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej np. z Niemiec kupi od nas towar np. na Allegro i obciążona zostanie kosztami przesyłki to czy VAT od tej przesyłki powinien być rozliczany na zasadzie MOSS ? Z góry dziękuję za odpowiedz.

Taxpoint.pl: "Do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe; usługi te nie obejmują natomiast m.in. transacji dotyczących towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie; koszty transportu nie powinny mieścić się zatem w procedurze VAT MOSS"

 

-Czy sprzedaż kamer przemysłowych i systemów monitoringu również podlegał by odwrotnemu obciążeniu?

Taxpoint.pl: Obecna wersja projektu nowelizacja w załączniku nr 11 obejmuje następujące dodatkowe pozycje: 28a) PKWiU ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszkonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy; 28b) PKWiU ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony; 28c) PKWiU ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów; przytoczona regulacja odwołuje się do ściśle określonych kodów PKWiU a znaczniki "ex" wskazują, że samonaliczeniem mają być objęte wyłącznie urządzenia wskazane bezpośrednio w załaczniku nr 11; jeżeli zatem podane kamery nie mieszczą sie w tej klasyifkacji PKWiU to nie będą objęte tą procedurą 

 

-Czy jeżeli współczynnik będę obliczała na starych zasadach czyli w/g udziału w sprzedaży to urząd skarbowy posiada prawo do zakwestionowania tej proporcji? Czy mogę bezpiecznie obliczać na starych zasadach?

Taxpoint.pl: Zgodnie z proponowaną zmianą, przy ustalaniu sposobu określania proporcji należy uwzględniać m.in. Specyfikę prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych nabyć; zgodnie z nowym art. 86 ust. 22 powinno zostać wydane rozporządzenie MF, które będzie określać przykładowe dane wykorzystywane przy ustalaniu sposobu proporcji innych niż w ustawie (m.in. wg specyfiki działalności); odpowiadając na pytanie - organ może zakwestionować prorporcję "sprzedażową", jeżeli będzie ona np. niereprezentatywna

 

-Czy zaliczki nabite na kasę fiskalną czyli dla osób nie prowadzących działalności będą przychodem w momencie przyjęcia zaliczki? A zaliczki od podmiotów gospodarczych na starych zasadach? Prowadzę skład materiałów budowlanych. Sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności rejestruję za pomocą kasy fiskalnej. Czy od 01 kwietnia 2014 roku przyjmując zaliczkę na zakup towarów od osoby fizycznej powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i w vat jednocześnie?

Taxpoint.pl: "W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu w PIT uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników. W przypadku sprzedaży zaliczkowej z zastosowaniem kasy rejestrującej moment podatkowy w PIT i w VAT będzie zrównany i wystąpi w dacie otrzymania wpłaty. W sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT zasady dot. zaliczek nie ulegają zmianie."

 

-Pytanie odnośnie e-deklaracji: czy będzie można nadal używać do ich wysyłki podpisu elektronicznego czy konieczne będzie użycie danych autoryzacyjnych?

Deklaracje będzie można nadal wysyłać podpisem kwalifikowanym oraz część deklaracji tzw. podpisując danymi autoryzacyjnymi. Rozszerza się tez katalog deklaracji wysyłanych bez tzw. podpisu kwalifikowanego

 

-Kiedy nowe wzory deklaracji w Optimie?

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2015.1.1 wprowadzone zostaną nowe wzory deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Planowany termin udostępnienie tej wersji programu to połowa grudnia 2014 r.

 

-Proszę o podanie strony www uniwersalnej bramki

Testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów znajduje się pod adresem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty.

 

-Czy przewiduje się zmiany w CDN klasyka w zakresie e-deklaracji

Tak, są prowadzone prace aby z programów Klasycznych można było wysłać deklaracje w formie elektronicznej za rok 2014.

 

-Czy rozliczenie zakupu tabletu będzie wyglądało tak jak zakup niektórych wyrobów stalowych gdzie nabywca będzie podatnikiem?

Prawdopodobnie od 1 kwietnia 2015 r. katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zostanie poszerzony o telefony komórkowe, w tym smartfony i tablety. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to takie transakcje będziemy wykazywać jako transakcję krajową, gdzie nabywca jest podatnikiem. Dodatkowo transakcja taka musi spełnić wszystkie limity, które zostały zawarte w projekcie zmian w podatku od towarów i usług- to podlinkować adresem:http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/242789/242809/242810/dokument135352.pdf

 

-Co z e-deklaracją Vat-7?

W programie Comarch ERP Optima jest możliwość wysyłki deklaracji VAT-7 do systemu e-Deklaracje. W programach klasycznych pracujemy nam umożliwieniem takiego eksportu.

 

-Jaki nr będzie posiadała wersja programu Comarch ERP Optima, zawierająca nowe wzory formularzy podatkowych PIT?

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2015.1.1 wprowadzone zostaną nowe wzory deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Planowany termin udostępnienie tej wersji programu to połowa grudnia 2014 r.

 

-Czy e-deklaracje dotyczą rozliczeń za 2014 r. sporządzanych i wysyłanych w styczniu 2015r?

Tak, zmiana dotycząca e-deklaracji ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. składanych w 2015r.

 

-Deklaracje PIT 11 za pracowników w formie elektronicznej przesyłam do końca lutego 2015 roku czy taki sam jest termin przekazania rocznego rozliczenia ?

Tak, termin składania deklaracji w formie elektronicznej to koniec lutego.

 

-Pytanie odnośnie wysyłania PIT11 przez biuro rachunkowe posiadające podpis elektroniczny. Czy będzie można hurtowo wysłać kilka PIT11 do różnych urzędów skarbowych? I czy trzeba będzie zgłaszać do każdego urzędu danego pracownika upoważnienie pozwalające zewnętrznej księgowej wysyłanie deklaracji ?

Dla pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy, ale podlegających różnym urzędom skarbowym, można wysłać seryjnie e-Deklaracje PIT-11, bez dzielenia ich wg urzędów. Upoważnienie do podpisywania e-Deklaracji przez konkretną osobę, dotyczy wszystkich deklaracji PIT-11 składanych w imieniu danego płatnika (rozliczanej przez biuro firmy), nie ma potrzeby składania go w wielu urzędach skarbowych.

 

-Kiedy mają wejść w życie te zmiany dotyczące ustalania proporcji?

Nowelizacja UoV wprowadzająca zmiany w ustalaniu proporcji ma wejść w życie od 01.04.2015.

 

-Czy do wysyłki elektronicznej PIT-11, PIT-8C, PIT-4R należy pobrać nową Bazę Urzędów Skarbowych

Do wysyłki elektronicznej tych e-Deklaracji, konieczne jest poprawne wypełnienie pola ’Kod urzędu’ czterocyfrowym kodem właściwym dla danego US w danych adresowych urzędu skarbowego. Dotyczy to zarówno urzędu skarbowego, do którego jest kierowany PIT-4R jak i urzędów przypisanych pracownikom.  Nie ma znaczenia, czy dane urzędów zostały zaimportowane, czy wprowadzono te dane ręcznie.

 

-Deklaracja VAT-MOSS ,proszę o odpowiedź kogo dotyczy i ewentualnie od kiedy obowiązuje.

Procedura szczególna MOSS dotyczy podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz osób fizycznych zakupujących te usługi z terytorium państwa należącego do UE. Deklarację będą składane co kwartał. Pierwsza deklaracja będzie składana w kwietniu 2015 rok a dotyczyć będzie stycznia-marca 2015 roku.

 

-Czy limit 20 tysięcy na pewno dotyczy tylko jednego dnia ? Czy jest to dokładnie w przepisach określone ? Proszę o przybliżenie terminu Jednolita transakcja gospodarcza.

Termin jednolitej transakcji gospodarczej został przytoczony w projekcie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy-Prawo zamówień publicznych z dnia 7 listopada 2014r. ( link dohttp://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/242789/242809/242810/dokument135352.pdf) W art. 1 ust.1 c tego projektu znajduje się definicja jednolitej gospodarczo transakcji.

 

-Czy podobne rozwiązania planujecie Panstwo wdrożyć do CDN Xl-a?

W systemie Comarch ERP XL planowane jest wprowadzenie zmian w zakresie Odwrotnego Obciążenia. Jeżeli będzie taka potrzeba także w zakresie wyliczania pre-współczynnika. Zmiany dot. ulgi za złe długi nie wymuszają wprowadzenia zmian w systemie ERP XL. Jeśli chodzi o e-deklaracje, wszyskie udostępnione deklaracje w systemie ERP XL można przesyłać drogą elektroniczną; są to deklaracje VAT-owskie, deklaracje podsumowujące.

 

-Jaka forma składania informacji PIT-11 dla podatnika zatrudniającego pow 5 osób za osoby tórych zatrudnienie ustało w trakcie 2014 a informacje złożono w 11 i 12.2014 (za niepełny rok)

Podatnik zatrudniający powyżej 5 osób, od 1-go stycznia 2015 r będzie mógł przesyłać deklaracje PIT-11 do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej. Nie ma znaczenia, czy będą dotyczyć osób nadal zatrudnianych, czy zwolnionych w trakcie 2014 roku. Do końca roku 2014 taki płatnik może złożyć PIT-11 w urzędzie skarbowym również w formie papierowej, ale tylko za tych byłych pracowników, zwolnionych w trakcie roku podatkowego 2014, którzy złożyli pisemny wniosek o wystawienie deklaracji PIT-11 w terminie wcześniejszym niż obowiązujący ustawowo, czyli przed upływem roku podatkowego. Jeśli były pracownik nie złożył takiego wniosku u pracodawcy, to PIT-11 będzie trzeba wysłać po 31.12.2014r. w formie elektronicznej.

 

-W różnych częściach webinarium pojawiły się niespójne informacje dotyczące tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia - czy limit 20 tys. netto to limit obrotu w okresie rozliczeniowym np. miesiąc, czy jak podano w drugiej części limit dzienny?

W poprzedniej wersji projektu nowelizacji UoV, dla wybranych towarów wyszczególnionych w załączniku 11 (np. telefonów, smartfonów, itd.) miał być stosowany limit dzienny, tj. jeżeli sprzedaż tego rodzaju towarów w ramach danego dnia, dla danego nabywcy przekroczyłaby kwotę 20.000 (bez vat) wówczas transakcja miała być objęta procedurą odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.. Projekt z 07.11.2014 zmienił tę zasadę. W art. 17 ust. 1 pkt 7 dodano literę d w brzmieniu: W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a – 28c załącznika nr 11 ustawy, wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000. Ust 1c tego projektu definiuje co rozumiemy pod pojęciem transakcji jednolitej gospodarczo. …”Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się dostawy wiążące się z realizacją jednej umowy, również wówczas, gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawionych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny, czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę 20.000, zł, istotne są warunki umowy…” Zatem wg nowej propozycji, dokonywanie sprzedaży w procedurze Odwrotnego Obciążenia podatkiem VAT będzie uzależnione od tego czy będziemy mieli do czynienia z transakcją jednolitą gospodarczo, której wartość przekracza 20.000 i obejmuje towary z wymienione w poz. 28a-28c załącznika 11.

 

-Czy PIT-4R za 2014 wysyłany elektronicznie ma zmieniony termin składania na koniec lutego?

Termin składania deklaracji: - papierowo (do 31 stycznia) - elektronicznie (do końca lutego).

 

-Deklaracja VAT-MOSS kogo dotyczy i ewentualnie od kiedy będzie obowiązywać?

Procedura szczególna MOSS dotyczy podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz osób fizycznych zakupujących te usługi z terytorium państwa należącego do UE. Deklarację będą składane co kwartał. Pierwsza deklaracja będzie składana w kwietniu 2015 rok a dotyczyć będzie stycznia-marca 2015 roku.

 

-Czy e-deklaracje będą również udostępnienie w programie ERP XL?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przesyłania deklaracji PIT/CIT drogą elektroniczną. W większości, deklaracje PIT udostępnione są w systemie Kadrowo - Płacowym wspólnym dla Xl-a i Optimy. Jeśli chodzi o deklaracje VAT-owskie - już od kilku lat można je przesyłać drogą elektroniczną, w tym z systemu ERP XL.

 

-Czy prawidłowym jest uwzględnianie w rejestrze VAT tylko kwoty VAT po zaokrągleniu i bez kwoty netto wynikającej z korekty podatku VAT naliczonego a dotyczącej niezapłaconych faktur pow. 150 dni – dokument wygenerowany z zakładki VAT-ZD i przesłany do rejestru?

W źródle tj. Rozporządzenie z dnia 2013-03-18 DZ U poz 394 załącznik nr 4 - jest mowa jedynie o: - skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwocie podatku należnego, - zmniejszeniu/ zwiększeniu podatku naliczonego. W programie Comarch ERP Optima funkcjonalność związana z załącznikiem VAT-ZD dla typu ZAKUP generuje zapis korekcyjny uwzględniający tylko podatek naliczony.

 

-Mam dwa pytania. Czy jeśli chodzi o konfigurację Optimy pod umożliwienie wysyłania e-deklaracji - pozostaje bez zmian? Drugie pytanie - mowa była o zmianie nazwy deklaracji na np. PIT 11 Z - czy w Optimie będą dostępne oba rodzaje (z i bez litery Z)?

Konfiguracja dotycząca wysyłania e-Deklaracji pozostaje bez zmian. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 listopada 2014r.z nowymi wzorami deklaracji, nie przewiduje wprowadzenia formularza PIT-11Z. Deklaracja PIT-11 w najnowszej wersji formularza, na której będzie trzeba składać z początkiem 2015 roku deklaracje za 2014 rok, będzie dostępna w Comarch ERP Optima w najbliższej wersji 2015.1.

 

-Czy limit 20 tyś. dotyczy tylko nowo wprowadzanych towarów wrażliwych czy wszystkich, które obejmuje katalog

Zgodnie z projektem z dnia 7 listopada 2014 r. ( tu podlinkować -http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/242789/242809/242810/dokument135352.pdf) limit odnosi się do towarów wymienionych w pozycji 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

 

-Nie rozumiem o co chodzi w zrównaniu terminu przychodu dla podatku dochodowego z vat w przypadku sprzedaży poprzez kasę fiskalną?

Od roku 2015 będzie można wybrać datę kwalifikowania faktur zaliczkowych zafiskalizowanych w przychody. Ustawa dopuszcza możliwość wrzucania w przychody tego typu dokumentów w momencie pobrania zaliczki. Informacje o sposobie kwalifikowania zaliczek zafiskalizowanych należy wcześniej zgłosić do swojego US. Więcej w ustawie opublikowanej w Dz. U. z 2014 poz. 1662

 

-Czy informacje podsumowujące sprzedaż towarów wykazanych w zał.11 do ustawy o vat będą wysyłane miesięcznie, tj do 25 dnia miesiąca po miesiącu kiedy miała miejsce sprzedaż? Jak będą wyglądały takie informacje , czy jest projekt takiej deklaracji?

Projektu deklaracji nie ma. Informacje jakie dane taka informacja podsumowująca będzie zawierać zawarte są w projekcie ustawy. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/242789/katalog/242810. Informacja podsumowująca będzie składana za okresy miesięczne. Planowany termin w życie ustawy to 1 kwietnia 2015 roku.

 

-Czy pit-y 11 będą akceptowane przez podpis kwalifikowany czy poprzez dane autoryzacyjne?

W wersji 2015.1.1 programu Comarch ERP Optima będzie opcja podpisu niekwalifikowanego dla wysyłki e-Deklaracji na wszystkich nowych wersjach formularzy deklaracji w module płacowym. Użytkownik będzie mógł wybrać sposób wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje.

 

-W jaki sposób wysłać e-deklację w przypadku braku podpisu kwalifikowanego?

W wersji Comarch ERP Optima 2015.1.1 zostanie wdrożona funkcja umożliwiająca wysłanie deklaracji płacowych tzw. Podpisem niekwalifikowanym. Funckcja ta działa już w programie w odniesieniu do deklaracji VAT-7 czy PIT-36.

 

-Jesteśmy w upadłości układowej, korygowaliśmy vat naliczony od niezapłaconych zobowiązań na 150 dzień, czy dobrze zrozumiałam, że po wprowadzeniu zmian w ustawie nie będziemy mieli takiego obowiązku?

Zgodnie z projektem dotyczacym zmian w mechaniźmie ulgi za złe długi zostanie zniesiony obowiązek korygowania VAT-u naliczonego dla podmiotu, który jest w stanie upadłości lub likwidacji.

 

- W Państwa systemie ERP.XL będziemy pracować od 01 stycznia 2015. Czy będzie możliwość wykorzystania programu do sporządzenia deklaracji PIT-8/CZ za 2014 rok? Jeśli tak, to czy będzie możliwość transportowania danych podatników z arkusza Excel ? czy możecie Państwo wskazać sposób, czy jak już będziemy działać w systemie, będziemy mogli korzystać z pomocy ? Jakie dane powinny być zawarte w arkuszu Excel ?

Jeżeli został zakupiony nasz program kadrowo-płacowy, będziecie Państwo mogli sporządzać w nim deklarację PIT-8C. Przy jego wyliczeniu dane pobierane są z wypłat. Nie ma możliwości zaimportowania wypłat dotyczących PIT-8C z arkusza MS Excel. Do programu istnieje możliwość importowania danych kadrowych, informacji o czasie pracy/planie pracy, nieobecności, wartość atrybutów w poszczególnych miesiącach (same atrybuty muszą być u pracownika w programie).

 

-Czy przewidują państwo aktualizację dla programów PLP i KP klasyka o możliwość wysyłki elektronicznej?

Tak, są prowadzone prace aby z programów Klasycznych można było wysłać deklaracje w formie elektronicznej za rok 2014.

 

-Mam jeszcze pytanie dotyczące obowiązku przesyłania do US informacji podsumowujących krajowych obejmujących sprzedaż towarów wykazanych w zał nr 11 do ustawy o vat. Czy będą określone druki do wysyłania takich informacji, jest już projekt druków? Czy informacje takie będą wysyłane miesięcznie do 25 dnia miesiąca po miesiącu kiedy miała miejsce sprzedaż towarów objętych o/obciążeniem? Mam jeszcze pytanie dotyczące obowiązku przesyłania do US informacji podsumowujących krajowych obejmujących sprzedaż towarów wykazanych w zał nr 11 do ustawy o vat. Czy będą określone druki do wysyłania takich informacji, jest już projekt druków? Czy informacje takie będą wysyłane miesięcznie do 25 dnia miesiąca po miesiącu kiedy miała miejsce sprzedaż towarów objętych o/obciążeniem?

Z art. 102 ust. 3 projektu UoV z dnia 7.11.2014 r. wynika, że wzór deklaracji podsumowującej wraz z objaśnieniem co do sposobu jej wypełniania oraz terminem i miejscem składania zostaną udostępnione w drodze rozporządzenia. Z informacji jakie posiadamy wynika, że deklaracje podsumowujace będą składane w takim samym terminie jak deklaracje VAT-7.

 

-Mam pytanie dotyczące powstania obowiązku podatkowego z tytułu przyjęcia zaliczki. Prowadzę skład materiałów budowlanych. Sprzedaję towary handlowe dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i dla osób prowadzących działalność. Sprzedaż dla osób fizycznych jest rejestrowana na kasie fiskalnej. Czy jeżeli osoba fizyczna wpłaci zaliczkę i zostanie wystawiona fv zafiskalizowana to powstanie obowiązek podatkowy w tym dniu w podatku vat i w podatku dochodowym jednocześnie? Jakie oświadczenie powinnam składać do Urzędu Skarbowego w takiej sytuacji.

Od roku 2015 będzie można wybrać datę kwalifikowania faktur zaliczkowych zafiskalizowanych w przychody. Ustawa dopuszcza możliwość wrzucania w przychody tego typu dokumentów w momencie pobrania zaliczki. Informacje o sposobie kwalifikowania zaliczek zafiskalizowanych należy wcześniej zgłosić do swojego US. Więcej w ustawie opublikowanej w Dz. U. z 2014 poz. 1662

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza