Comarch CAFE dla Ubezpieczeń w UNIQA

 • Analiza sytuacji
 • Rozwiązanie
 • Zalety rozwiązania

Comarch CAFE dla Ubezpieczeń w UNIQA

UNIQA Group Austria jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Grupa UNIQA działa w Polsce poprzez dwie spółki – majątkową UNIQA TU SA i życiową UNIQA TU na Życie SA. Strategicznym celem Grupy UNIQA jest wzrost wyprzedzający dynamikę rynku w kluczowych obszarach biznesu. Wymaga to rozwoju produktów, kanałów sprzedaży oraz optymalizacji procesów. UNIQA intensywnie rozwija sieć sprzedaży w ramach wielokanałowego modelu dystrybucji – z początkiem 2010 roku uruchomiono 7 nowych placówek wyłącznych; w planach są kolejne otwarcia i rekrutacja 200 nowych agentów. Jednocześnie UNIQA rozwija sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem instytucji finansowych, brokerów ubezpieczeniowych i dealerów motoryzacyjnych.

Doceniamy znaczenie naszej sieci sprzedaży, której kompetencje i skuteczność są źródłem sukcesów Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA – podkreśla Hans Christian Schwarz, wiceprezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Wyzwaniem dla UNIQA stało się maksymalne ułatwienie pracy sprzedawców ubezpieczeniowych, szybka wymiana informacji, a także wsparcie sprzedaży i obsługi klientów.

Comarch CAFE dla Ubezpieczeń w UNIQA

UNIQA uruchomiła internetowy Portal Obsługi Sprzedaży – narzędzie nowej generacji dla partnerów agentów i pośredników Grupy. Wdrożenie Portalu było elementem realizacji strategii Grupy UNIQA zakładającej zwiększenie skuteczności i efektywności sieci sprzedaży.

Portal Obsługi Sprzedaży zbudowany został na bazie platformy Comarch CAFE dla Ubezpieczeń. Comarch CAFE to dojrzałe rozwiązanie klasy front-end składające się z wielu aplikacji, tzw. mashup. Według analityków Gartner Strategic Guideline, do roku 2020 technologia mashup stanie się dominującym modelem (80%) budowy złożonych systemów biznesowych.

Wdrożenie nowego Portalu Obsługi Sprzedaży jest kolejnym krokiem w realizacji naszej misji Ubezpieczyciela Nowej Generacji. Ambicją i celem UNIQA jest dostarczanie jak najbardziej nowoczesnych rozwiązań, zarówno produktowych, jak i procesowych, umożliwiających maksymalnie komfortową i efektywną pracę naszych sprzedawców i partnerów – mówi Hans Christian Schwarz, wiceprezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Portal Obsługi Sprzedaży zapewnia bogatą i ergonomiczną funkcjonalność:

 • sprzedaż i obsługę ubezpieczeń: przygotowanie ofert, wystawianie polis online, ewidencję polis wystawionych w tradycyjny sposób, dostęp do informacji o portfelu klientów agenta, a także wznowienie polisy za pomocą „jednego przycisku”,
 • obsługę klientów: podgląd danych klientów według zadanych kryteriów (np. przedziału wiekowego, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów),
 • identyfikację potrzeb i możliwości klientów w ramach posiadanego portfela w celu skutecznego cross- i up-sellingu ubezpieczeń,
 • rozliczenia prowizyjne: bieżącą informację dla agentów i kierowników zespołów o przyznanych prowizjach, premiach i bonusach,
 • planowanie i monitoring realizacji celów sprzedażowych w ramach całości struktur sprzedażowych,
 • dostęp do aktualnych informacji: rozsyłanie centralnych komunikatów do sieci sprzedaży dostosowanych do profilu odbiorcy,
 • planowanie zadań i kalendarz: automatyczne informowanie o zbliżających się ważnych terminach (np. wygaśnięcia polis lub opłacenia rat za daną polisę), co pozwala na planowanie działań oraz przekazywanie ich do realizacji podwładnym.

Funkcjonalności jakie zapewnia Portal Obsługi Sprzedaży zdecydowanie wpływają na jakość i organizację pracy naszych agentów, dyrektorów jednostek sprzedażowych i managerów centrali. Docenią je również współpracujący z UNIQA brokerzy ubezpieczeniowi i dealerzy samochodów – komentuje Hans Christian Schwarz wiceprezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Portal Obsługi Sprzedaży nie wymaga instalacji na komputerze, jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Zapewnia dostęp do produktów majątkowych i życiowych w jednym miejscu, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki modułowej budowie, możliwa jest jego dalsza rozbudowa w oparciu o bieżące potrzeby i sugestie użytkowników.

Portal Obsługi Sprzedaży jest zintegrowany z centralnym repozytorium użytkowników w UNIQA. Dzięki temu pracownicy i agenci ubezpieczeniowi UNIQA rozpoczynając pracę w portalu otrzymują dostęp do funkcjonalności określonych przez nadane im uprawnienia. Portal uwzględnia rolę użytkownika w strukturach firmy (każda rola ma charakterystyczny dla siebie widok).

Dzięki efektywnej integracji platformy Comarch CAFE dla Ubezpieczeń z systemami produkcyjnymi UNIQA możliwe jest:

 • bazowanie na logice biznesowej i strukturze danych systemów produkcyjnych (obliczenia, kalkulacje, kompetencje, definicje produktów, odczyt i zapis wniosków/polis oraz danych o klientach),
 • wykorzystanie informacji o strukturze sprzedażowej UNIQA,
 • stosowanie jednoznacznego identyfikatora agentów w obrębie wszystkich systemów informatycznych.


Integracja z EUROTAX. Podczas wystawiania, wznowienia, rejestracji i modyfikacji polisy CAFE dla Ubezpieczeń integruje się z systemem wycen pojazdów EuroTax w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Comarch CAFE dla Ubezpieczeń w UNIQA

 • Efekt synergii. CAFE dla Ubezpieczeń składa się z wysokiej jakości rozwiązań, doskonale przygotowanych do realizacji postawionych przed nimi celów biznesowych. Zgromadzenie ich na jednej spójnej platformie daje dodatkowy efekt synergii i zwiększa wartość dodaną wdrożenia.
 • Poprawa efektywności procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Narzędzia platformy Comarch CAFE dla Ubezpieczeń umożliwiają skrócenie procesu sprzedażowego i obsługi klienta. Poprawia to komfort pracy pośredników i zwiększa satysfakcję klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. Uruchomienie narzędzi cross- i up-selling zwiększa zyskowność klientów z najbardziej dochodowych segmentów.
 • Komunikacja wielokanałowa. Portal pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dostępnych kanałów komunikacji z klientami poprzez zaangażowanie agentów, pracowników oddziałów, dealerów, call center, SMS, Internetu (WWW, WAP), faksu oraz poczty elektronicznej.
 • Modułowa architektura. Pozwala na ewolucyjną rozbudowę rozwiązania. Bazując na gotowym jądrze systemu, następuje ona iteracyjnie, poprzez dołączanie kolejnych modułów w sposób całkowicie bezpieczny dla ciągłości biznesu i komfortu bieżącej pracy użytkowników.
 • Możliwości konfiguracyjne. Elastyczność w zarządzaniu Comarch CAFE dla Ubezpieczeń pozwala szybko reagować na zmiany warunków biznesowych, jak również umożliwia modyfikację platformy bez konieczności angażowania osób technicznych zarówno w zakresie struktury systemu, jak i procesów biznesowych.
 • Ergonomia i przyjazne środowisko. Usprawnienie i ujednolicenie interfejsów poprawia komfort pracy i zwiększa efektywność pracowników, co prowadzi do redukcji kosztów szkoleń oraz eliminuje czas tracony przez użytkowników na logowanie się i kilkakrotne wprowadzanie tych samych danych do różnych systemów.
 • Uspójnienie mechanizmów bezpieczeństwa i administracji. W ramach Comarch CAFE dla Ubezpieczeń możliwe jest centralne zarządzanie użytkownikami oraz prowadzenie jednolitej polityki bezpieczeństwa.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.