Comarch Debt Management w Allianz TU

  • Analiza sytuacji
  • Rozwiązanie
  • Wdrożenie w liczbach
  • Dodatkowe zalety rozwiązania

Comarch Debt Management w Allianz TU

Rynek ubezpieczeniowy jest częścią sektora finansowego, na którym osiągnięcie sukcesu staje się coraz trudniejsze i zależy od spełnienia szeregu warunków. Dynamiczny rozwój, skrócenie cyklu życia produktów, wzrost konkurencji, nowe kanały sprzedaży oraz coraz niższa rentowność działalności wymagają nowego podejścia do rozwiązań organizacyjno-biznesowych. W tak złożonych warunkach konieczne staje się zastosowanie nowoczesnych i elastycznych systemów informatycznych, wspomagających bieżącą działalność operacyjną.

Ważnym elementem funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest możliwość efektywnego kontrolowania procesów dotyczących windykacji należności powstających w procesie obsługi polis ubezpieczeniowych. Odpowiedzią Comarch na potrzeby towarzystw w tym zakresie jest system informatyczny Comarch Debt Management, który zapewnia kompleksowe wsparcie działów zajmujących się windykacją należności.

Comarch Debt Management w Allianz TU

Celem wdrożenia systemu Comarch Debt Management w grupie Allianz było stworzenie kompleksowego i elastycznego rozwiązania do obsługi windykacji należności. W pierwszym etapie wdrożenia w systemie zaimplementowany został standardowy model sprawy windykacyjnej. Następnie w wyniku parametryzacji model ten został dostosowany do potrzeb różnych rodzajów spraw. W systemie zdefiniowane zostały:

  • klasyfikacja spraw windykacyjnych,
  • przebieg procesów windykacyjnych,
  • warunki uruchamiania procesów automatycznych

W ten sposób w spółkach ubezpieczeniowych grupy Allianz wdrożona została aplikacja, która rozwija się wraz z bieżącymi potrzebami firmy i rynku.

- Dzięki wsparciu obszaru windykacji przez system Comarch Debt Management możliwe było usprawnienie monitorowania i kontrolowania procesów, w tym raportowanie skuteczności działań na różnych poziomach. Dodatkowe rezultaty prac wdrożeniowych to zwiększenie efektywności działań poprzez automatyzację czynności masowych oraz zmniejszenie liczby dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym - komentuje Sławomir Chwierut, Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych, Allianz Polska.

W ramach projektu uporządkowano i zdefiniowano przebieg procesów biznesowych w obszarze windykacji oraz dostarczono dedykowane narzędzie wspierające ich obsługę. Procesy objęte wdrożeniem to m.in.:

  • windykacja składek z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych,
  • windykacja należności z tytułu regresu likwidacji szkody,
  • windykacja zdefraudowanych składek od agentów i zwolnionych agentów z tytułu nienależnie wypłaconych kwot oraz zaległych składek od dealerów i biur podróży.

System Comarch Debt Management wspiera również w Departamencie Prawnym postępowanie sądowe z kodeksu cywilnego oraz karnego oraz umożliwia obsługę nietypowych spraw windykacyjnych.

System umożliwia również łączenie spraw windykacyjnych o zbliżonych właściwościach w jedną wspólną, a także rozdzielanie połączonych spraw windykacyjnych na osobne procesy.

Systemu Comarch Debt Managment jest zintegrowany m.in. z technicznym systemem polisowym w zakresie pobierania informacji o  dłużnikach i należnościach związanych z polisami.

- W celu kompleksowej obsługi procesów windykacyjnych z systemu polisowego importowane są także takie dane jak: informacje o wpłatach do windykowanych należności, dane do klasyfikacji spraw windykacyjnych oraz informacje o zdefraudowanych składkach agentów. Ponadto system windykacyjny przekazuje zwrotnie do systemu polisowego informacje o stanie windykacji polisy, w szczególności o
konieczności anulowania polisy – uzupełnia Paweł Jagodziński, Kierownik Centrum Produkcyjnego, Comarch SA.

Dodatkowo w ramach projektu wdrożone zostały interfejsy do Systemu Informacji o Agentach oraz do Oracle Financial. System został wyposażony w otwarty interfejs pobierania danych, przygotowany do definiowania importu danych z różnych źródeł.

- W ramach wdrożenia Comarch przeprowadził prace analityczne, implementacyjne, a także szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu. Pracownicy Comarch aktywnie wspierali użytkowników systemu podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych. Comarch wykazał się należytą wiedzą z zakresu zarządzania należnościami i obsługi windykacji oraz doświadczeniem we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych jakim jest system Comarch Debt Management - podkreśla Sławomir Chwierut.

Comarch Debt Management w Allianz TU

Wdrożonych zostało osiem procesów windykacyjnych, obsługujących około trzystu rodzajów produktów ubezpieczeniowych. W systemie prowadzonych jest aktualnie około stu tysięcy spraw windykacyjnych. Na podstawie przygotowanych szablonów dokumentów, w trybie masowym produkowanych jest od piętnastu do dwudziestu pięciu tysięcy wydruków miesięcznie.

Comarch Debt Management w Allianz TU

Elementem wyróżniającym system Comarch Debt Management, poza opisanymi wyżej kompleksowym wsparciem procesów windykacyjnych oraz wysoką elastycznością, jest rozbudowany moduł wydruków masowych oraz integracja z e-sądem. W ramach wsparcia automatycznych procesów, moduł masowego wydruku dokumentów zapewnia konfigurację zleceń (np. wybór typu dokumentów do druku, konfiguracja drukarek i podajników) oraz zarządzanie procesem przetwarzania zleceń wydruku dokumentów (np. wstrzymanie wydruku dla wybranych pozycji, określenie częstotliwości wydruku).

Nową funkcjonalnością systemu Comarch Debt Management jest rozszerzenie w zakresie integracji z e-sądem, które poprzez ograniczenie do minimum papierowej dokumentacji i korespondencji w  znaczący sposób przyspiesza przebieg postępowania sądowego. Korzyści z takiej optymalizacji procesu to także ograniczenie kosztów windykacyjnych, ułatwiony monitoring statusu sprawy oraz stały dostęp do danych sprawy i dokumentów sądowych w formie elektronicznej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.