Optymalizacja mobilnej likwidacji szkód z Comarch Mobile Claims Adjuster - Warta S.A.

  • Cel i zakres wdrożenia
  • Niełatwo być pionierem
  • Nowoczesne rozwiązania Comarch dla rynku ubezpieczeń
  • Wynik wdrożenia

Optymalizacja mobilnej likwidacji szkód z Comarch Mobile Claims Adjuster - Warta S.A.

W związku z optymalizacją procesów likwidacyjnych Warta S.A. zdecydowała się na automatyzację mobilnej likwidacji szkód
i wdrożenie rozwiązania Comarch Mobile Claims Adjuster.

Oględziny i likwidacja szkód w terenie jest dla nas elementem krytycznym operacyjnie, jak również generującym wysokie koszty. Po gruntownych zmianach procesów likwidacyjnych nadszedł czas na wykorzystanie profesjonalnych narzędzi, które pozwalają optymalnie zaplanować wyjazdy i wesprzeć rzeczoznawców w terenie.

Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu TUiR Warta S.A.


Terenowa likwidacja szkód to obszar kluczowy dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niezwykle istotne jest, aby ocena została przeprowadzona ze szczególną starannością, gdyż likwidacja szkód dotyczy bezpośrednich relacji firmy z klientem. Oględziny obejmują od 50 do 75%  zgłoszonych szkód, a wynik oględzin jest najważniejszym elementem przy ocenie wartości wypłaty odszkodowania. Operacyjnie likwidacja wiąże się z dojazdem, przeprowadzeniem oględzin oraz wyceną szkody.

Celem wdrożenia była poprawa produktywności działów operacyjnych oraz podniesienie jakości obsługi. Planowanie pracy dzięki profesjonalnemu narzędziu, a także usprawnienie czynności w terenie przy użyciu wyspecjalizowanej aplikacji pozwalają na lepsze wykorzystanie czasu rzeczoznawcy. Możliwość umówienia terminu oględzin z klientem zgodnie z faktyczną dostępnością pracowników, pilnowanie tego terminu przez system i zarządzanie wykonanymi kontaktami zapewniają profesjonalną i wygodniejszą dla klienta obsługę oględzin.

Optymalizacja mobilnej likwidacji szkód z Comarch Mobile Claims Adjuster - Warta S.A.

Wybraliśmy Comarch, gdyż narzędzie, które proponuje jest funkcjonalne. Comarch to partner, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz skupia na celu biznesowym jaki chcemy osiągnąć.

Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu TUiR Warta S.A.

Wyzwaniem, zarówno dla Warty, jak i dla Comarch, było wdrożenie narzędzia automatyzacji i optymalizacji pracy rzeczoznawców terenowych bez możliwości odniesienia się do podobnych praktyk na lokalnym rynku ubezpieczeń. Narzędzie Comarch Field Service Management sprawdziło się jednak w innych branżach i te doświadczenia udało się przenieść na nowy obszar biznesowy. Dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. bardzo istotna była dobra organizacja i współpraca wszystkich zainteresowanych (dostawców, koordynatorów, rzeczoznawców, kierowników, specjalistów systemu szkodowego, specjalistów IT) zmierzająca do realizacji założonego celu. Ważne było też podejście do samego wdrożenia – informacje zdobyte na wczesnym etapie umożliwiły sprawną konfigurację systemu tak, aby praca likwidatorów w terenie była optymalna.

 

Optymalizacja mobilnej likwidacji szkód z Comarch Mobile Claims Adjuster - Warta S.A.

Comarch posiada bardzo szerokie portfolio produktów kierowanych do towarzystw ubezpieczeniowych. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla tak innowacyjnych klientów jak TUiR Warta. Rozwiązanie Comarch w zakresie usprawnienia procesów ubezpieczeniowych, obejmujące pracowników mobilnych, przynosi wymierne korzyści naszym klientom, którzy na konkurencyjnym rynku potrzebują oszczędności operacyjnych.

Dorota Tokarz, Dyrektor Sprzedaży, Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, Comarch

 

Comarch Mobile Claims Adjuster to aplikacja webowa, umożliwiająca koordynatorom zarządzanie pracą likwidatorów mobilnych oraz aplikacja mobilna dla likwidatorów, usprawniająca ich pracę w terenie. Rozwiązanie opiera się na systemie Comarch Field Service Management.

Optymalizacja mobilnej likwidacji szkód z Comarch Mobile Claims Adjuster - Warta S.A.

Comarch Mobile Claims Adjuster w TUiR Warta pozwala zaplanować realizację oględzin w terenie z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności rzeczoznawców, czasu dojazdu oraz godziny spotkania z klientem. Co więcej system wspiera towarzystwo ubezpieczeniowe w nadzorowaniu realizacji wizyt i dotrzymywania terminów oraz reagowania na nieplanowane zdarzenia w terenie, np. przedłużające się oględziny. Mechanizm planowania, wykorzystujący zaawansowane metody obliczeniowe, wyznacza wizyty w taki sposób, aby czasy dojazdów były jak najkrótsze. Dostęp mobilny do aplikacji w terenie również usprawnia samo przeprowadzanie oględzin. Zaawansowane opcje raportowania umożliwiają natomiast efektywną analizę i bieżąca optymalizację procesu. Rozwiązanie zapewnia automatyzację i optymalizację procesu likwidacji szkód, co przyczynia się do znacznego wzrostu produktywności.

Dla nas jako dostawcy bardzo ważne jest, że widzimy jak aplikacja usprawnia pracę jej użytkowników. W raportach, na pulpicie koordynatora oraz w widoku kalendarza pracowników od razu widać czy usługi w danym czasie są realizowane zgodnie z planem, a jeżeli nie, to od ręki można podjąć czynności naprawcze – przepisać prace na kogoś innego, przeplanować oględziny czy też uzgodnić dodatkowy czas pracy. Rzeczoznawcy mogą się umawiać z klientami, również na miejscu ich praca jest znacząco ułatwiona, a dokumentacja w aplikacji automatycznie opisana i przekazana do systemu szkodowego. Cieszy nas również bardzo partnerska współpraca z klientem takim jak Warta. Dzięki temu udało nam się wprowadzić do procesu realizacji usługi terenowej również elementy grywalizacji.

Szymon Uczciwek, Product Manager i Kierownik Działu Konsultingu dla rozwiązań klasy FSM, Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.