Comarch Digital Insurance dla klientów końcowych

Intuicyjny kanał sprzedaży bezpośredniej oraz portal samoobsługowy, zapewniający klientom ubezpieczeniowym szybki podgląd posiadanych polis, rekomendacji i ofert, bez względu na miejsce i czas. Narzędzie umożliwia klientom indywidualnym samodzielny zakup różnych wariantów ochrony oraz zarządzanie polisami. Ponadto portal dostarcza dedykowane funkcjonalności dla członków i administratorów ubezpieczeń grupowych.

Sprzedaż


Szybki zakup online w kanale sprzedaży bezpośredniej bez udziału agenta:
• inteligentne wsparcie w doborze produktów
• szybka i łatwa kwotacja
• dostęp do zapisanych ofert i propozycji
• finalizacja zakupu i e-płatność
• możliwość kontynuowania procesu ze wsparciem ubezpieczyciela w dowolnym momencie
• opcjonalna rejestracja w portalu klienta.

Zarządzanie polisami

Efektywne zarządzanie portfelem polis i funduszami w portalu samoobsługowym, wzmacnia zaangażowanie i lojalność klienta, umożliwiając:

• zarządzanie danymi osobowymi
• podgląd szczegółów polis i powiązanych dokumenty
• operacje na polisach: odnowienia, zmiany beneficjentów
• monitorowanie i zarządzanie inwestycjami
• podgląd salda i płatności
• komunikację z ubezpieczycielem

Administrowanie polisami grupowymi


Funkcje dla administratorów polis grupowych w portalu klienta pozwalające na:
• podwójną weryfikację wybranych działań
• operacje masowe (np. import polis)
• możliwość zarządzania polityką i inwestycjami w imieniu członka polisy grupowej
• zarządzanie przystąpieniami i rezygnacjami
• zarządzanie wieloma podgrupami ubezpieczonych w ramach jednej polisy grupowej
• zarządzanie wieloma polisami grupowymi w ramach jednego konta.

Administracja

Aplikacja dedykowana administratorowi biznesowemu, umożliwiająca zarządzanie:

• definicjami produktów
• słownikami
• strukturą organizacyjną
• prawami i rolami
• tłumaczeniami.

Użytkownicy Comarch Digital Insurance

Wszystkie aplikacje przeznaczone dla sił sprzedaży ubezpieczyciela, klientów ubezpieczeniowych czy administratorów biznesowych, zbudowane są w oparciu o jeden wspólny silnik, gwarantujący spójną logikę biznesową. Silnik zapewnia sprawny przepływ zadań, efektywne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, jak również łatwy dostęp do danych i polis klientów.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.