Comarch Digital Insurance dla sił sprzedaży ubezpieczyciela

Kompleksowe rozwiązanie wspiera proces sprzedaży i umożliwia wygodną obsługę portfela klientów i ich polis, a także monitorowanie wydajności pracy. Ponadto portal agenta pozwala ubezpieczycielowi na przekazywanie siłom sprzedaży niezbędnej wiedzy biznesowej oraz innych informacji. Rozwiązanie przeznaczone jest dla agentów, brokerów, menedżerów, pośredników, operatorów call-center oraz innych pracowników back-office’u ubezpieczyciela. 

Doradztwo i sprzedaż


Narzędzia i funkcjonalności gwarantujące skuteczne pozyskiwanie klientów, efektywne doradztwo, sprawne ofertowanie oraz sprzedaż:
• analiza potrzeb
• szybkie kwotacje, łatwe do przekształcenia w oferty
• warianty oferty dostosowane do potrzeb klienta
• wystawianie polis
• wsparcie e-płatności.

Obsługa i monitorowanie polis

Mechanizmy zapewniające bieżącą weryfikację, utrzymanie i wsparcie portfela polis:

• uniwersalna, prosta wyszukiwarka 
• widok polisy 360°
• obsługa posprzedażowa: zmiany, wypowiedzenia, odnowienia polisy
• powiązane dokumenty i załączniki
• wygaśnięcia polisy i ostrzeżenia o zaległych płatnościach.

Klienci i komunikacja

Rejestr prospektów i klientów w portalu agenta ubezpieczeniowego z szybkim dostępem do danych, gwarantujący sprawną obsługę i płynną komunikację z klientem:

• uniwersalna, prosta wyszukiwarka
• widok klienta 360⁰
• modyfikacja danych osobowych i zgód
• tagowanie klientów i prospektów
• powiązane dokumenty i załączniki
• przegląd polis, ofert, analiz potrzeb oraz rekomendowanych produktów.

Wparcie obsługi szkód

Podstawowe funkcje związane z obsługą szkód zgłaszanych przez klienta:
• rejestracja zgłoszenia szkody
• monitorowanie statusu szkody
• prosty podgląd danych szkody.

 

Zarządzanie zadaniami

Zestaw szybkich funkcji do planowania pracy i poprawy wydajności agentów, w tym harmonogram prac oraz możliwość pobrania zadań przypisanych zewnętrznie:
• pulpit nawigacyjny ze skrzynką zadań użytkownika
• zautomatyzowany przepływ prac (możliwość połączenia z BPM)
• samodzielne planowanie, w tym definiowanie zadań i przypomnień
• zlecanie zadań przez przełożonego
• masowe rejestrowanie zadań zewnętrznych (np. kampanie masowe za pośrednictwem API).

Monitorowanie wydajności biznesowej

Predefiniowane raporty dotyczące różnych aspektów efektywności do samodzielnego monitorowania i analizy:

• wyników i przebiegu sprzedaży na poszczególnych etapach: analiza potrzeb, kwotacje, oferty, polisy
• składek za dany okres obliczeniowy
• postępu w realizacji planów sprzedaży
• naliczonych prowizji i rozliczeń
• grywalizacji: tablica wyników i osiągnięć.

Baza wiedzy

Moduł dla sprzedawców i redaktorów intranetu, oparty na popularnym systemie CMS, pozwalający na dzielenie się wiedzą i zdobywanie korporacyjnego know-how:

• zarządzanie zawartością
• eksploracja treści
• publikowanie informacji (np. wiadomości, artykuły, dokumenty, OWU).

 

Administracja

Aplikacja administratora biznesowego, umożliwiająca zarządzanie:
• definicjami produktów
• słownikami
• strukturą organizacyjną
• prawami i rolami
• tłumaczeniami.

Użytkownicy Comarch Digital Insurance

Wszystkie aplikacje przeznaczone dla sił sprzedaży ubezpieczyciela, klientów ubezpieczeniowych czy administratorów biznesowych zbudowane są w oparciu o jeden wspólny silnik, gwarantujący spójną logikę biznesową. Silnik zapewnia sprawny przepływ zadań, efektywne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, jak również łatwy dostęp do danych klientów i ich polis.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.