Comarch Enterprise Engagement Platform

Budowanie zaangażowania pracowników

Badania pokazują, że aż 70% pracowników nie jest w pełni zaangażowanych w wykonywanie obowiązków służbowych.

 

W celu poprawy zaangażowania i produktywności pracowników, stworzyliśmy Comarch Enterprise Engagement Platform - system IT dla firm, który kompleksowo realizuje mechanizmy i elementy zaangażowania w środowisku pracy poprzez definiowanie zasad, warunków i osiągnięć z gier.

Rozwiązywanie problemów

 

Ludzie lubią konkurencję. Umożliwienie pracownikom realizowania różnorodnych wyzwań przezwycięża monotonię wspólnych obowiązków. Spełnienie twórczego zadania staje się celem samym w sobie, a także określa jasne krótko-i długoterminowe cele.

Rozwiązywanie problemów

Praca w zespole

 

Poczucie bycia częścią większej całości jest główną przyczyną naturalnej skłonności do rozwiązywania wspólnych problemów. Tworzenie odpowiednich warunków znacząco wpływa na motywację i zwiększa zaangażowanie. 

Praca w zespole

Kreatywność i innowacyjność 

 

Rozwój kreatywności pracowników zwiększa ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów. Zadania, które są proponowane użytkownikom systemu grywalizacji są zaprojektowane tak, aby pracownicy przyswoili sobie tę cechę w jak największym stopniu.

Kreatywność i innowacyjność

Dzielenie się wiedzą

 

Zarówno wymiana jak i zdobywanie wiedzy są bardzo ważnymi aspektami wzmocnienia zaangażowania u pracowników. Poczucie bycia ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie, a w konsekwencji uznanie współpracowników, może być traktowane jako wartość sama w sobie, ale wartością dodaną jest również wyższy poziom wiedzy posiadanej przez spółkę jako całość.

Dzielenie się wiedzą

Korzyści

 

  • zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników
  • możliwość poznania opinii pracowników i partnerów biznesowych (sondaże / quizy / raporty / statystyki)
  • kompleksowe narzędzie do analiz i rankingu (identyfikacja najbardziej aktywnych jednostek w kategoriach wg określonych kryteriów)
  • wzrost sprzedaży
  • wzrost liczby i jakości szkoleń dla pracowników i partnerów biznesowych
  • skuteczne narzędzie w osiąganiu wskaźników KPI określonych przez klienta
  • skuteczny kanał komunikacji, większe zaangażowanie uczestników w obrębie mediów społecznościowych

Korzyści

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.