Comarch SFA Online Distribution w Hortex

Firma Hortex Holding SA nawiązała współpracę z Comarch SA w zakresie informatycznego systemu do raportowania danych z tradycyjnego kanału sprzedaży – Comarch SFA Online Distribution.

Projekt pilotażowy rozpoczął się w 2008 roku i trwał około 6 miesięcy. Business case opracowany wspólnie przez Zespół Wdrożeniowy Hortex oraz Zespół Wdrożeniowy Comarch zakładał podłączenie do systemu ponad 150 oddziałów dystrybutorów obsługujących Hortex w zakresie redystrybucji soków oraz zasilenie systemu SAP BW Hortex danymi z Comarch SFA Online Distribution. Projekt pilotażowy zakończył się sukcesem i firma Hortex Holding SA zdecydowała się na wdrożenie platformy Comarch SFA Online Distribution.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch SFA Online Distribution

Aplikacja webowa automatycznie raportująca dane o odsprzedaży i stanach magazynowych.

Dowiedz się więcej

Sytuacja przed wdrożeniem systemu Comarch SFA

 

Firma Hortex Holding SA istniejąca na rynku od lat czterdziestych ubiegłego wieku, po radykalnej rekonstrukcji na początku XXI wieku bardzo szybko przystosowała się do nowej rzeczywistości rynkowej. Przystosowanie oznaczało również wykorzystanie systemów informatycznych do wsparcia, organizacji i zarządzania biznesem. Niestety wykorzystywane w terenie narzędzia do wsparcia mobilnej sieci sprzedaży miały wiele ograniczeń. Deklarowane zamówienia generowane przez przedstawicieli handlowych nie pozwalały na efektywne rozliczanie sił sprzedaży z wyników. Brakowało informacji o stanach magazynowych oraz odsprzedaży dystrybutorów.

 

Rozwiązanie

Hortex Holding poszukiwał systemu do budowania przewagi konkurencyjnej na długie lata. W wyniku spotkań i wzajemnych ustaleń został przygotowany projekt rozwiązania pilotażowego, który został zaimplementowany przez Comarch SA w dwóch hurtowniach. Po zakończeniu etapu pilotażowego firma Hortex Holding SA zdecydowała się na rozszerzenie współpracy z Comarch SA na pozostałych, wytypowanych do podłączenia dystrybutorów. Docelowe wdrożenie objęło swoim zasięgiem terytorialnym całą Polskę.

Głównym celem wdrożenia systemu Comarch SFA Online Distribution w Hortex Holding SA było centralne raportowanie do Hortex informacji o stanach magazynowych dystrybutorów, odsprzedaży produktów Hortex oraz automatyczne wrzucanie do systemów finansowo- księgowych dystrybutorów zamówień generowanych przez przedstawicieli handlowych Hortex. Wszystko to w rozbiciu na oddziały poszczególnych dystrybutorów oraz z zapewnieniem maksymalnej zgodności danych raportowanych od dystrybutorów w porównaniu z dokumentami papierowymi (faktury, paragony).

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane