Red Bull aktywnie kształtuje procesy biznesowe używając nowoczesnych rozwiązań Comarch SFA

Red Bull jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży napojów energetycznych. Obecnie każdego roku w ponad 160 krajach sprzedaje się około 4 miliardów puszek Red Bulla.

W 2012 roku Red Bull nawiązał współpracę z COMARCH S.A.. Celem wspólnych działań było uruchomienie kompleksowego systemu Comarch SFA Online Distribution i Comarch SFA Online Sales Support. Zintegrowany system będzie umożliwiał regularne raportowanie informacji o stanach magazynowych i odsprzedaży do klientów detalicznych z zewnętrznej sieci dystrybutorów Red Bull. Wdrożeniem systemu objęto ponad 160 lokalizacji (magazyny) i ponad 50 dystrybutorów.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch SFA Online Distribution

Aplikacja webowa automatycznie raportująca dane o odsprzedaży i stanach magazynowych.

Dowiedz się więcej

Sytuacja przed wdrożeniem systemów Comarch

Red Bull stale dąży do optymalizacji wyników zarówno własnych jak i swoich partnerów biznesowych. Aby wspomóc funkcjonowanie całej sieci sprzedaży i budowania przewagi konkurencyjnej, niezbędny jest bieżący dostęp do aktualnych danych na temat stanów magazynowych dystrybutorów oraz odsprzedaży własnych produktów na rynku detalicznym.

Dotychczas Red Bull korzystał z autorskiego systemu klasy SFA, który wspierał prace przedstawicieli handlowych oraz pozwalał zarządzać ich działaniami. Dane odsprzedażowe były oparte na deklaracjach przedstawicieli, a co za tym idzie, były ograniczone do zakupów (sell-in). Tu producent napotykał utrudnienie związane z brakiem możliwości realizacji wszystkich zamówień złożonych w systemie, spowodowane brakiem dostępności części wybranych pozycji asortymentowych na stanach dystrybutorów.

Red Bull postanowił więc usprawnić dotychczasowe kanały kontaktu (telefon, fax, e-mail) ze swoimi dystrybutorami, aby mieć stały dostęp do zawsze aktualnych danych, dzięki którym będzie mógł lepiej analizować potrzeby i potencjały swoich partnerów oraz szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany. Pojawiła się również potrzeba integracji z zewnętrznymi systemami dystrybutorów w celu zapewnienia przedstawicielom dostępu do aktualnych stocków i zminimalizowania ilości niezrealizowanych zamówień.

 

Rozwiązanie

Red Bull, stając przed powyższym wyzwaniem, poradził sobie z nim za pomocą systemu Comarch SFA Online Distribution, który jest optymalnym, skalowanym do biznesowych potrzeb producenta rozwiązaniem, umożliwiającym zintegrowanie wszystkich systemów transakcyjnych dystrybutorów w jedną centralną platformę raportującą. Poprzez komunikację oraz raportowanie za pomocą Comarch SFA Online Sales Support, system Comarch SFA Online Distribution umożliwia kompleksową obsługę wszelkich procesów zachodzących w dziale sprzedaży danego przedsiębiorstwa. W ramach usługi Comarch SFA Online Distribution realizowane są m.in.:

  • centralna platforma do wymiany do­kumentów elektronicznych
  • ujednolicenie kodów produktów oraz kontrahentów pomiędzy systemami SAP Red Bull i dystrybutorów
  • zdalne zarządzanie danymi raportowa­nymi z systemów finansowo-księgowych dystrybutorów
  • weryfikacja jakościowa danych raportowanych przez dystrybutorów
  • centralny support techniczny oraz dedykowane call center
  • integracja z systemami transakcyjny­mi dystrybutorów
  • integracja z centralnym systemem sap red bull w Austrii i zasilanie tego sys­temu przetworzonymi danymi z trady­cyjnego kanału sprzedaży w Polsce
  • integracja z systemem SFA Red Bull

 

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane