Wdrożenie Comarch Document Management w CEMEX

CEMEX należy do grupy największych producentów cementu, betonu i kruszyw. CEMEX Polska jest jednym z 50 oddziałów firmy, które działają na całym świecie, osiągając przychody rzędu 14,3 miliardów dolarów rocznie.

Na świecie firma zatrudnia 43 000 pracowników i utrzymuje relacje handlowe w 108 krajach. Tylko w Polsce, w trzech zakładach cementowych, w ponad 40 wytwórniach betonu, 7 kopalniach kruszyw oraz w warszawskim biurze, firma zatrudnia blisko 1 200 osób.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch Document Management

Rozwiązanie zapewniające spójne i efektywne zarządzanie dokumentami wraz z powiązanymi procesami biznesowymi. System umożliwia przechwytywanie i bezpieczną archiwizację dokumentów w każdej postaci, możliwość szybkiego wyszukiwania oraz dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcej

Wyzwania

CEMEX to firma znana ze znakomitych wskaźników bezpieczeństwa i jakości produktów. Realizując program LEGACY firma chce osiągnąć swój cel – zero wypadków przy pracy, a także podtrzymać lub podnieść pozostałe standardy związane z bezpieczeństwem i jakością oraz dodatkowo środowiskiem i gospodarką energetyczną. Ponadto CEMEX chciał uporządkować i ujednolicić procedury wewnętrzne. Dużo czasu i energii zabierało pracownikom CEMEX przetwarzanie dokumentów drukowanych, a także operacje wykonywane w arkuszach kalkulacyjnych i komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. CEMEX
potrzebował jednego rozwiązania, które byłoby w stanie zoptymalizować wszystkie te procesy.

 

Rozwiązanie

Comarch Document Management posiadał wszystkie funkcjonalności, które miały stać się elementami wdrożenia. W rozwiązaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb CEMEX wykorzystano trzy moduły. Comarch Quality Management pozwala utworzyć centralną bazę wszystkich dokumentów związanych z jakością produktów i usług w przedsiębiorstwie. Dzięki temu ułatwia stworzenie dostępu do kluczowej dokumentacji, nie tylko dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za jakość, lecz również dla pracowników innych działów, oraz przyspiesza wyszukiwanie informacji.

Comarch Contract Management pozwala natomiast utworzyć bezpieczny i wewnętrznie spójny rejestr umów handlowych. Dzięki temu pracownicy działów zakupowych, działów prawnych lub księgowości mogą szybko odnaleźć i zweryfikować zapisy każdej umowy. Comarch MailRoom stanowi uzupełnienie tych modułów. To narzędzie, które umożliwia obsługę poczty przychodzącej i wychodzącej. Elektroniczne rejestry poczty znacznie ułatwiają zarządzanie korespondencją oraz szybkie wyszukiwanie informacji. Funkcje takie jak elektroniczna książka adresowa czy automatyczne generowanie książki nadawczej przyspieszają natomiast pracę pracowników sekretariatu oraz zmniejszają liczbę błędów. Rozwiązanie pozwoliło ponadto zmniejszyć liczbę zagubionych przesyłek.

 

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane