O firmie

Carrefour Polska to jedna z największych sieci handlowych w Polsce. Firma zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników i posiada ponad 700 sklepów o bardzo zróżnicowanym profilu: hipermarketów (Carrefour), jak i mniejszych supermarketów (Carrefour Market) oraz lokalnych sklepików osiedlowych (Carrefour Express), które produkują niektóre artykuły na miejscu. Cała grupa Carrefour liczy blisko jedenaście tysięcy sklepów w  ponad trzydziestu krajach, zatrudniając ponad 380 tysięcy pracowników.

Cel

Współpraca z Comarch była podyktowana potrzebą optymalizacji wewnętrznego systemu zarządzania dokumentami. Kluczowe znaczenie miało ujednolicenie procedur zakupowych i  stworzenie jednolitego systemu do obsługi zamówień. Dodatkowo Carrefour kierował się chęcią uproszczenia interfejsu użytkownika i  systemu nadawania zróżnicowanych dostępów osobom pracującym w różnych częściach Europy. Carrefour przeprowadził w tym celu, wygrany przez Comarch, przetarg. Pełne wdrożenie przeprowadzono w ciągu 7 miesięcy.

Rozwiązanie

Rozwiązanie zaprojektowane dla Carrefour łączy moduł do obsługi zamówień (Comarch Procure-to-Pay) i  faktur (Comarch AP Automation) oraz stworzony na indywidualne potrzeby klienta system Master Data Management. Ten ostatni wspomaga pracę dostawców i  lokalnych oddziałów, pomagając im dostosować się do istniejących, ustalanych centralnie, procedur związanych z zamawianiem towaru. 

System wdrożony w  Carrefour pozwolił na znaczące usprawnienie procesu wymiany informacji. Gdy proces ten nie był jeszcze zautomatyzowany, tak jak dzieje się w każdej firmie, która nie wykorzystuje istniejącego potencjału technologicznego, także w przypadku Carrefour pojawiały się problemy. Najważniejszym były stosunkowo duże koszty osobowe. System „manualny” wymagał znacznych nakładów pracy i  zaangażowania pracowników, które odtąd można było wykorzystywać w  inny sposób. Wyraźnie zmniejszono też odsetek dokumentów, które trafiały do odpowiednich osób zbyt późno.

Projektując rozwiązanie dla Carrefour zespół Comarch brał pod uwagę wygodę użytkownika, dlatego system został odebrany jako intuicyjny i prosty w  obsłudze. Wyeliminowano konieczność realizowania dodatkowych szkoleń. W opinii pracowników rozwiązania Comarch oferują wszystkie najważniejsze elementy, a  do tego mogą z  niego korzystać także osoby posiadające niewielkie doświadczenie w wykorzystywaniu systemów komputerowych.

Dlaczego Comarch?

 • Intuicyjna obsługa
 • Oszczędności finansowe
 • Lepsza organizacja pracy
 • Krótki czas wdrożenia
 • Eliminacja błędów ludzkich
 • Bezproblemowa integracja z systemami zewnętrznymi

Ważnym elementem systemu jest moduł Comarch Master Data Management (MDM), który pozwala uporządkować proces dodawania oraz modyfikacji kluczowych danych, zawartych w  dokumentach towarowych i finansowych. Dzięki automatycznemu sprawdzeniu poprawności danych system zwiększa przede wszystkim szybkość akceptacji dokumentów towarowych.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch Document Managment

Systemy umożliwiają  spójne i skuteczne zarzadzanie dokumentami  zapewniające ich rejestrację niezależnie od  formatu, bezpieczną archiwizacje oraz szybki dostęp do ich zawartości zwłaszcza w kontekście zadań wynikających z przebiegu procesu biznesowego. 

"Projekt dotyczący systemu do obsługi dokumentów firmowych w  Carrefour wygrał zdecydowanie Comarch. Przekonała nas na pewno renoma, doskonałe referencje innych klientów, wysokiej klasy specjaliści, czas i cena realizacji a także perspektywa rozwoju projektu w kolejnych latach. Nie bez znaczenia był też wpływ doświadczonych konsultantów Comarch, którzy przeanalizowali funkcjonowanie obiegu dokumentów kosztowych i  towarowych w  Carrefour Polska i  wyciągnęli istotne dla nas wnioski. Mieliśmy okazję do konfrontacji naszej wizji systemu z  propozycjami ze strony Comarch, czego efektem było wypracowanie dedykowanego rozwiązania."

Sławomir Kanarek z Działu Projektów
Finansowych Carrefour

   Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

   * Informacje wymagane

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.