Contract Lifecycle Management

Comarch Contract Lifecycle zapewnia kompleksową obsługę całego cyklu życia umowy.

Dzięki predefiniowanym szablonom wsparcie tego procesu zaczyna się już na etapie tworzenia umowy, natomiast sam proces negocjowania umowy został usprawniony m. in. poprzez wersjonowanie dokumentów, które pozwala śledzić wszystkie wprowadzane zmiany. Korzystając z portalu negocjacyjnego, dostawcy mogą wprowadzać w dokumencie zmiany oraz zamieszczać w nim komentarze.

Oparty na złożonych regułach mechanizm automatyzacji procesów pomaga usprawnić proces akceptacji umowy, a funkcja e-podpisu umożliwia podpisanie umowy bez potrzeby jej drukowania. Dzięki rozwiązaniu Comarch Contract Lifecycle wszystkie dokumenty przechowywane są w centralnym repozytorium z inteligentnymi folderami przypisanymi konkretnym dostawcom, wykonawcom czy projektom. Zależnie od rodzaju umowy, można jej przypisać specyficzne indeksy, jak wskaźniki KPI oraz kluczowe terminy, które wymagają monitorowania.

Co więcej, rozwiązanie ułatwia okresowe sprawdzanie stopnia realizacji najważniejszych zapisów umowy oraz przesyła powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy. Proces odnowienia bądź wypowiedzenia umowy może być zainicjowany automatycznie.

Pobierz darmową ulotkę

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.