AP/AR Automation

Zautomatyzuj i usprawnij procesy przetwarzania dokumentów kosztowych i sprzedażowych

 

Automatyzacja Accounts Payable (obiegu dokumentów kosztowych) oraz Accounts Receivable (należności) zapewnia redukcję nakładu pracy związanego z manualnym przetwarzaniem danych. Dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi WWW każda faktura może zostać wyszukana, zlokalizowana, uwzględniona w raportowaniu przez pracowników w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji przyspiesza akceptację dokumentów oraz pozwala na gromadzenie danych wprowadzanych na każdym etapie procesu. W efekcie, pracownicy księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych dekretacji.

Korzyści

 • redukcja czasu pracy, dzięki technologii RPA ( Robotic Process Automation) zastępującej wykonuwanie
 • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentów papierowych i ich archiwizacją
 • łatwy dostęp i szybkie wyszukiwanie dzięki elektronicznemu archiwum
 • przyspieszenie procesowania dokumentów poprzez elektroniczny workflow 
 • weryfikacja danych i redukcja błędów, dzięki systemowej logice i zastosowaniu walidacji
 • obniżenie kosztów związanych z dodatkowymi licencjami systemu ERP

Korzyści

Funkcjonalności

 1. 01 e-Archiwum
 2. Elektroniczne archiwum dla wszystkich dokumentów finansowych oparte na platformie Enterprise Content Management (ECM)
 3. 02 Wiele źródeł danych
 4. Różnorodne kanały wejścia i wyjścia dokumentów (integracje, web-EDI, portal WWW, e-mail, skan, upload)
 5. 03 OCR
 6. Rozpoznawanie tekstu w oparciu o silnik OCR (Optical Character Recognition), wykorzystujący technologię deep learning, automatyczną indeksację i import danych
 7. 04 Translacja
 8. Konwersja formatu dokumentu (np. PDF, DOC, PPT, XLS, JPG, PNG, TIFF) na inny (np. HTML, PDF, TXT, DOC, PPT)
 9. 05 Walidacja 3-WAY MATCH
 10. Weryfikacja ilości, ceny jednostkowej, terminu itd., podanych na otrzymanej fakturze w stosunku do wartości znajdujących się na zamówieniu (PO) oraz do wartości otrzymanych w dostawie
 11. 06 Elektroniczny obieg dokumentów
 12. Kompleksowe wsparcie procesów obsługi faktur w formie elektronicznej
 13. 07 Przypomnienia i notyfikacje
 14. Monitorowanie kluczowych dat i terminów wraz z wysyłaniem powiadomień e-mailowych
 15. 08 Integracje
 16. Integracje z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami biznesowymi (np. ERP, EDI i Active Directory)

e-Archiwum

Elektroniczne archiwum dla wszystkich dokumentów finansowych oparte na platformie Enterprise Content Management (ECM)

Wiele źródeł danych

Różnorodne kanały wejścia i wyjścia dokumentów (integracje, web-EDI, portal WWW, e-mail, skan, upload)

OCR

Rozpoznawanie tekstu w oparciu o silnik OCR (Optical Character Recognition), wykorzystujący technologię deep learning, automatyczną indeksację i import danych

Translacja

Konwersja formatu dokumentu (np. PDF, DOC, PPT, XLS, JPG, PNG, TIFF) na inny (np. HTML, PDF, TXT, DOC, PPT)

Walidacja 3-WAY MATCH

Weryfikacja ilości, ceny jednostkowej, terminu itd., podanych na otrzymanej fakturze w stosunku do wartości znajdujących się na zamówieniu (PO) oraz do wartości otrzymanych w dostawie

Elektroniczny obieg dokumentów

Kompleksowe wsparcie procesów obsługi faktur w formie elektronicznej

Przypomnienia i notyfikacje

Monitorowanie kluczowych dat i terminów wraz z wysyłaniem powiadomień e-mailowych

Integracje

Integracje z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami biznesowymi (np. ERP, EDI i Active Directory)

Wiele źródeł danych /OCR

Comarch oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami, które wspiera zarówno procesy kosztowe (AP) jak i należności (AR).

W przypadku należności (AR), platforma gwarantuje konwersję z pierwotnego formatu do innych formatów w zależności od wymagań klientów oraz dystrybucję z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji np. integracja, Web-EDI, portal WWW czy e-mail.

Rozwiązanie zapewnia także sprawny odbiór i rejestrację faktur kosztowych (AP) niezależnie od ich formatu i sposobu dostarczenia np. EDI, e-mail, portal WWW, tradycyjna poczta (skanowanie). Automatyczna indeksacja oparta o silnik OCR i automatyczny import danych zapewnia widoczną redukcję czasu potrzebnego do rejestracji faktur. Dzięki wypracowanym samouczącym się algorytmom nie ma potrzeby stosowania sztywnych szablonów dokumentów.

Multichannel/OCR

Walidacja 3-Way Match

Celem walidacji 3-Way Match jest uniknięcie zapłaty niewłaściwej kwoty bądź zapłaty za błędnie wystawioną fakturę. Podczas weryfikacji porównywane są m.in. ilość, cena jednostkowa oraz terminy znajdujące się na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz z wartościami otrzymanymi w dostawie. Faktura może być przekazana do zapłaty w momencie pozytywnej weryfikacji 3-Way Match. W przypadku wykrycia niezgodności, uruchamiany jest proces ich obsługi.

Proces 3-Way Match jest ważnym etapem zabezpieczającym aktywa przedsiębiorstwa.

Walidacja 3-Way Match

Document Management / Zarządzanie dokumentami

Rozwiązanie Comarch Document Management (oparte na platformie Enterprise Content Management) zapewnia spójne i efektywne zarządzanie dokumentami wraz z powiązanymi procesami biznesowymi. System umożliwia przechwytywanie i bezpieczną archiwizację dokumentów w każdej postaci (w tym dokumentów strukturalnych), szybkie wyszukiwanie czy dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie dokumentami

Wewnętrzne procesy workflow

Rozwiązanie Comarch Document Management daje użytkownikowi możliwość tworzenia i zarządzania dokumentacją powiązaną z procesami biznesowymi: faktury kosztowe, procesy zakupowe czy zarządzanie umowami. Pozwala na uproszczenie oraz automatyzację procesów dokumentowych, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi. Rozwiązanie gwarantuje skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w każdym obszarze działalności firmy. Procesy są definiowane przy pomocy graficznego modułu projektowego, a zadania są wykonywane przez odpowiednich pracowników na podstawie pełnionych przez nich ról biznesowych. System może też automatycznie inicjować procesy w oparciu o wydarzenia biznesowe.

Wewnętrzne procesy workflow

Multi-ERP Integration

Jednym z głównych wyzwań, zwłaszcza w firmach globalnych, jest wykorzystanie różnych systemów ERP. W takim przypadku, Comarch zapewnia funkcjonalność Multi-ERP Integration, która gwarantuje integralność danych i pozwala uniknąć ich duplikowania, jednocześnie ułatwiając i przyspieszając pracę pracownikom.

Dynamic Discounting

Rozwiązanie umożliwia oferowanie szybszej zapłaty faktury w zamian za rabat. Pozwala to na:

 • oszczędność pieniędzy dzięki wcześniej otrzymanym płatnościom
 • szybki dostęp do gotówki dla dostawców
 • wzmocnienie relacji z dostawcami
 • poprawę kontroli nad finansami
Dynamic Discounting

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Zarządzanie fakturami (Invoice Management) oparte na systemie Enterprise Content Management

Rozwiązanie Comarch zapewnia efektywne zarządzanie fakturami, umożliwiając szybki dostęp do dokumentów elektronicznych i raportów przedstawiających aktualny status danych. Faktury mogą być wprowadzane przez samych dostawców (upload) poprzez dedykowany portal webowy. Dokumenty są przechowywane w bezpiecznym centralnym repozytorium, umożliwiającym ich wyszukiwanie i archiwizowanie oraz udostępnianie do celów audytowych. Procesowanie faktur oparte jest na silniku workflow, który umożliwia definiowanie określonych kroków i ścieżek procesu weryfikacji i akceptacji dokumentu. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu faktur i przyspieszeniu procesu, firma może uniknąć kar związanych z opóźnionymi płatnościami. Efektem korzystania z Comarch Invoice Management jest wzmocnienie relacji z dostawcami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesowania faktur.

Nasi Klienci

  Wszystkie Case Studies

  Powiązane treści

  Zbuduj skuteczną strategię e-fakturowania z pomocą Comarch i AIIM

  Ulotka: Comarch AP/AR Automation

  White Paper: EDI czy B2B Commerce: Technologie komplementarne czy substytuty?

  Wideo: Comarch Master Data Management

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.