AP/AR Automation

 

 

 

Zautomatyzuj i usprawnij procesy przetwarzania dokumentów kosztowych i sprzedażowych.

 

 

Automatyzacja Accounts Payable (obiegu dokumentów kosztowych) oraz Accounts Receivable (należności) zapewnia redukcję nakładu pracy związanego z manualnym przetwarzaniem danych. Dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi WWW każda faktura może zostać wyszukana, zlokalizowana, uwzględniona w raportowaniu przez pracowników w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystanie silnika procesów przyspiesza akceptację dokumentów oraz gromadzi dane wprowadzane na każdym etapie procesu. Dzięki temu, pracownicy księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych dekretacji.

Korzyści

  • redukcja czasu pracy, dzięki automatyzacji czynności manualnych
  • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentów papierowych i ich archiwizacją
  • łatwy dostęp i szybkie wyszukiwanie dzięki elektronicznemu archiwum
  • przyspieszenie procesowania dokumentów poprzez elektroniczny workflow 
  • weryfikacja danych i redukcja błędów, dzięki systemowej logice i zastosowaniu walidacji
  • obniżenie kosztów związanych z dodatkowymi licencjami systemu ERP

Korzyści

Funkcjonalności

e-Archiwum

elektroniczne archiwum dla wszystkich dokumentów finansowych oparte na platformie enterprise content management (ECM)

Multichannel

wiele kanałów wejścia i wyjścia dokumentów (integracje, web-EDI, portal WWW, e-mail, skan, upload)

OCR

rozpoznawanie tekstu w oparciu o silnik OCR (Optical Character Recognition), wraz z samouczącym się modułem, automatyczną indeksacją i importem danych

Translacja

konwersja formatu (np. PDF, DOC, PPT, XLS, JPG, PNG,TIFF) dokumentu na inny (np. HTML, PDF, TXT, DOC, PPT)

Walidacja 3-WAY MATCH

weryfikacja ilości, ceny jednostkowej, terminu itd., podanych na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz faktyczną dostawą

Elektroniczny obieg dokumentów

kompleksowe wsparcie wewnętrznego procesu obsługi faktur w formie elektronicznej

Przypomnienia i notyfikacje

monitorowanie kluczowych dat, terminów wraz z wysyłaniem powiadomień e-mailowych

Integracje

integracje z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami biznesowymi (np. ERP, EDI i Active Directory)

Multichannel/OCR

Comarch oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami, które wspiera zarówno procesy kosztowe (AP) jak i należności (AR).

W przypadku należności (AR), platforma gwarantuje konwersję z pierwotnego formatu do innych formatów w zależności od wymagań klientów oraz dystrybucję z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji np. integracja, web-EDI, portal WWW czy e-mail.

Rozwiązanie zapewnia także sprawny odbiór i rejestrację faktur kosztowych (AP) niezależnie od ich formatu i sposobu dostarczenia np. EDI, e-mail, portal WWW, tradycyjna poczta (skanowanie). Automatyczna indeksacja oparta o silnik OCR i automatyczny import danych zapewnia widoczną redukcję czasu potrzebnego do rejestracji faktur. Dzięki wypracowanym samouczącym się algorytmom nie ma potrzeby stosowania sztywnych szablonów dokumentów.

Multichannel/OCR

Walidacja 3-Way Match

Celem walidacji 3-Way Match jest uniknięcie zapłaty niewłaściwej kwoty bądź zapłaty za błędnie wystawioną fakturę. Podczas weryfikacji porównywane są m.in. ilość, cena jednostkowa oraz terminy znajdujące się na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz faktyczną dostawą. Faktura może być przekazana do zapłaty w momencie pozytywnej weryfikacji 3-Way Match. W przypadku wykrycia niezgodności, uruchamiany jest proces ich obsługi.

Proces 3-Way Match jest ważnym etapem zabezpieczającym aktywa przedsiębiorstwa.

Walidacja 3-Way Match

Document Management / Zarządzanie dokumentami

Rozwiązanie Comarch Document Management (oparte na platformie Enterprise Content Management) zapewnia spójne i efektywne zarządzanie dokumentami wraz z powiązanymi procesami biznesowymi. System umożliwia przechwytywanie i bezpieczną archiwizację dokumentów w każdej postaci (w tym dokumentów strukturalnych), możliwość szybkiego wyszukiwania czy dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie dokumentami

Wewnętrzne procesy workflow

Rozwiązanie Comarch Document Management umożliwia użytkownikowi tworzenie i zarządzanie dokumentacją powiązaną z procesami biznesowymi: faktury kosztowe, procesy zakupowe czy zarządzanie umowami. Pozwala na uproszczenie oraz automatyzację procesów dokumentowych zapewniając zgodność z wymogami prawnymi. Rozwiązanie zapewnia skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w każdym obszarze działalności. Procesy są definiowane przy pomocy graficznego modułu projektowego, a zadania są wykonywane na podstawie ról biznesowych przez odpowiednich pracowników. System może też automatycznie inicjować procesy w oparciu o wydarzenia biznesowe.

Wewnętrzne procesy workflow

Multi-ERP Integration

Jednym z głównych wyzwań, zwłaszcza w firmach globalnych, jest wykorzystanie różnych systemów ERP. W takim przypadku Comarch zapewnia integracje, które gwarantują integralność danych i pozwalają uniknąć ich duplikowania, jednocześnie ułatwiając i przyspieszając pracę pracownikom.

Multi-ERP Integration

Dynamic Discounting

Rozwiązanie umożliwia oferowanie szybszej zapłaty faktury w zamian za rabat. Pozwala to na:

  • oszczędność pieniędzy dzięki wcześniej otrzymanym płatnościom
  • szybki dostęp do gotówki dla dostawców
  • wzmocnienie relacji z dostawcami
  • poprawę kontroli nad finansami

Dynamic Discounting

Zarządzanie fakturami (Invoice Management) oparte na systemie Enterprise Content Management

Rozwiązanie Comarch zapewnia efektywne zarządzanie fakturami, umożliwiając szybki dostęp do dokumentów elektronicznych i raportów przedstawiających aktualny status danych. Faktury mogą być wprowadzane przez samych dostawców (upload) poprzez dedykowany portal webowy. Dokumenty są przechowywane w bezpiecznym centralnym repozytorium, umożliwiającym ich wyszukiwanie i archiwizowanie oraz udostępnianie do celów audytowych. Procesowanie faktur oparte jest na silniku workflow, który umożliwia definiowanie określonych kroków i ścieżek procesu weryfikacji i akceptacji dokumentu. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu faktur i przyspieszeniu procesu firma może uniknąć kar związanych z opóźnionymi płatnościami. Efektem korzystania z Comarch Invoice Management jest wzmocnienie relacji z dostawcami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesowania faktur.

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci