Procure-to-Pay

 

 

Usprawnienie procesów zakupowych w organizacji poprzez ujednolicenie i automatyzację tworzenia zamówień, potwierdzenia odbioru towarów oraz obiegu i akceptacji faktur zakupowych

 

 

Comarch Procure-to-Pay łączy e-sourcing, e-procurement, e-invoicing oraz automatyzację procesów AP w jednym, zintegrowanym rozwiązaniu. Umożliwia lepszą współpracę zarówno wewnątrz firmy, jak i z partnerami biznesowymi poprzez automatyzację obiegu dokumentów i kompleksowe podejście do danych. W rezultacie firmy zyskują szybki dostęp do rzetelnych raportów, dzięki czemu mogą przyspieszyć procesy decyzyjne i osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Rozwiązanie umożliwia wdrożenie procedur zakupowych, podnosząc efektywność kontroli planowanych wydatków i upraszczając proces akceptacji. Prowadzi to także do znacznej poprawy dokładności prognoz rezerw finansowych.

Comarch Procure-to-Pay pozwala zmniejszyć nakłady pracy działów finansowych (AP) zwiększając poziom zasadności poniesionych kosztów.

Korzyści

 • ujednolicone procesu zakupów w całej organizacji
 • kontrola nad wydatkami firmy
 • obniżenie kosztów poprzez realizację zamówień zbiorczych
 • uproszczone księgowanie faktur dzięki wstępnej dekretacji kosztów na etapie tworzenia zamówień
 • spójność danych
 • bezpieczna i szybka wymiana danych z każdym partnerem
 • możliwość śledzenia ruchu towarów
 • kontrola kapitału obrotowego i wydatków
 • usprawnione procesy przejrzyste dla audytu

 

Korzyści

Funkcjonalności

e-SOURCING

tworzenie procesu zakupowego, procedur przetargu i wyłonienia dostawcy

SUPPLIER INFORMATION MANAGEMENT

centralna baza dostawców służąca do gromadzenia, weryfikacji, akceptacji i aktualizacji ich danych

CONTRACT MANAGEMENT

obsługa umowy na każdym etapie jej cyklu (od kreacji, po negocjacje, podpisanie i odnowienie lub wypowiedzenie)

MULTICHANNEL

wiele kanałów wejścia i wyjścia dokumentów (integracje, web-EDI, portal WWW, e-mail, skan, upload)

e-ARCHIVE

jedno centralne, elektroniczne archiwum dla wszystkich powiązanych dokumentów (np. zapotrzebowania, zamówienia, umowy i faktury)

Walidacja 3-WAY MATCH

weryfikacja ilości, ceny jednostkowej, terminu itd., podanych na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz faktyczną dostawą

WORKFLOWS

dedykowane procesy workflow dla gromadzenia ofert, zarządzania umowami, zapotrzebowania, zamówienia i procesy elektronicznej obsługi faktur

KONTROLA WYDATKÓW

raportowanie procesowanych zamówień i poniesionych kosztów

INTEGRACJE

integracje z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami biznesowymi (np. ERP, EDI, Active Directory)

SUPPLIER PORTAL

portal dostawcy dający kontrahentom internetowy dostęp do procesów zakupowych, umów, zamówień, faktur i wielu innych

Strategic Sourcing

Comarch zapewnia platformę do współpracy pomiędzy wewnętrznymi interesariuszami oraz dostawcami, wspierając proces zakupowy, procedury przetargu i wyłonienie dostawcy. System umożliwia zaprojektowanie przejrzystego procesu podejmowania decyzji, zwiększenie szansy na zawarcie najlepszych umów i realizowanie strategii zakupowej firmy. Rozwiązanie pozwala na usprawnienie nawet skomplikowanych procedur przetargowych, w przypadkach gdy:

 • oferta dotyczy nowych produktów lub usług
 • wymagania nie są ściśle określone lub kompletne
 • należy uwzględnić nowych dostawców
 • potwierdzenie i treść oferty potrzebna jest z innych działów (takich jak projektowy/inżynieria, jakości, marketing)

Comarch rozwiązuje te wyzwania umożliwiając właścicielom procesu zakupowego na zdefiniowanie osób decyzyjnych, pozycji przetargowych, kryteriów oceny oraz przypisanie zadań pracownikom. Portal zapewnia wstępną kwalifikację dostawców oraz przejrzystą komunikację podczas procesu przetargowego. Pomaga też wzmocnić strategię procesów zakupowych w całkowitym modelu zarządzania.

Strategic Sourcing

Contract Management

Contract Management zapewnia kompleksową obsługę całego cyklu trwania umowy od jej stworzenia, poprzez negocjacje, realizację aż do jej odnowienia lub wypowiedzenia. Rozwiązanie porządkuje pracę osób zarówno tych, dla których obsługa umów jest ich głównym zadaniem, jak i dla działów, które mają do czynienia z umowami sporadycznie. Wdrożenie rozwiązania pozwala na ujednolicenie procedur wewnątrz organizacji, tak aby zapewnić spójność reguł i zagwarantować bezpieczeństwo podpisywanych dokumentów.

Dowiedź się więcej 

Contract Management

e-Procurement

Comarch oferuje rozwiązanie, które gwarantuje szybki dostęp do rzetelnych danych poprawiając procesy zakupowe. Konsolidacja wszystkich operacji w ramach jednego rozwiązania pozwala na osiągnięcie oszczędności dla organizacji.

Główne funkcjonalności:

 • łatwe i intuicyjne zamawianie z katalogów
 • ergonomiczny portal dostawcy (supplier portal) do odbierania, przetwarzania i wysyłania wiadomości
 • śledzenie realizacji zamówienia
 • możliwość formatowania i routingu
 • zarządzanie stanem magazynowym
 • powiadomienia

e-Procurement

Automatyzacja AP

Wszystkie dokumenty, niezależnie od źródła wejścia do firmy, są rejestrowane w jednym elektronicznym repozytorium, dzięki automatycznej indeksacji i samouczącemu się modułowi OCR.

Accounts Payable zapewnia redukcję nakładu pracy związanego z manualnym przetwarzaniem faktur. Wykorzystanie silnika procesów przyspiesza akceptację dokumentów oraz gromadzi dane wprowadzane na każdym etapie procesu. Dzięki temu pracownicy księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych dekretacji.

Comarch Accounts Payable zapewnia efektywne zarządzanie fakturami oraz szybki dostęp do dokumentów, które są przechowywane w bezpiecznym centralnym repozytorium, umożliwijącym ich wyszukiwanie, archiwizowanie oraz dostarczanie do celów audytowych. Przetwarzanie faktur oparte jest na silniku workflow, który zapewnia definiowanie odpowiednich przepływów procesu weryfikacji i akceptacji dokumentu.

Dowiedz się więcej 

Automatyzacja AP

Supplier Information Management

Centralna baza danych dostawców umożliwiająca gromadzenie, weryfikację, akceptację i aktualizację danych oraz ich dalszą dystrybucję do innych modułów systemu. Dzięki integracji Comarch Supplier Information Management może być również centralną bazą danych dostawców dla pozostałych systemów działających w przedsiębiorstwie. Dzięki temu rozwiązaniu klient ma pewność, że wszystkie dane są aktualne, dokładne i spójne we wszystkich systemach.

Supplier Information Management

Raportowanie

Dedykowane raporty umożliwiają pełne wykorzystanie danych zawartych w dokumentach i procesach biznesowych oraz integracje z pozostałymi systemami firmy. Dzięki scaleniu danych ze wszystkich tych źródeł rozwiązanie Comarch może dostarczać kompleksową analitykę w czasie rzeczywistym, dając pełny wgląd w aktualne procesy zakupowe i kosztowe. Umożliwia to kontrolę wydatków, sprawniejsze podejmowanie decyzji oraz tworzenie dokładniejszych prognoz dotyczących wydatków finansowych.

Moduł raportowania posiada funkcje analizy jakości dokumentów według dostawców, monitorowania i analizowania efektywności procesów, analizy ilości dokumentów w czasie, czy tworzenia zestawień dla dokumentów będących na różnych etapach.

Raportowanie

Supplier Portal

Comarch Supplier Portal (Portal Dostawcy) umożliwia firmie współpracującej z danymi dostawcami na realizację różnych zadań w celu usprawnienia komunikacji z nimi. Portal może być zintegrowany z pozostałymi systemami w firmie tak, by określone zdarzenia inicjowały procesy workflow. Oferowane funkcjonalności to sprawdzanie i aktualizowanie danych firmowych, zarządzanie obiegiem faktur, zarządzanie zamówieniami i dostęp do danych zawartych w umowach, wstępna kwalifikacja dostawców, przeprowadzanie e-aukcji i elektronicznych zapytań ofertowych (eRFX).

Supplier Portal

Comarch usprawnia procesy Source-to-Pay 

Comarch Procure-to-Pay to kompleksowe rozwiązanie wspierające w pełni procesy source-to-pay porzez

 • Tworzenie postępowań przetargowych umożliwiających wybór najlepszych dostawców dzięki funkcji gromadzenia wymaganych dokumentów i poddawania ich rygorystycznej ocenie
 • Kompleksową obsługę umowy na każdym etapie cyklu jej życia (od kreacji, po negocjacje, podpisanie i odnowienie lub wypowiedzenie)
 • Zgłaszanie zapotrzebowania, tworzenie zamówień i ich monitorowanie w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
 • Wykorzystanie walidacji 3-Way-Match oraz natychmiastowej zapłaty za otrzymane produkty pozwalającej na wykorzystanie rabatu z tytułu wczesnej płatności
 • Dokonanie płatności po weryfikacji zgodności danych z zamówienia, dostawy/potwierdzenia odbioru i faktury oraz wyeliminowaniu błędnej płatności lub ryzyk finansowych (np. oszustwa lub podwójna płatność)

Comarch Procure-to-Pay wyróżnia się pośród pozostałych rozwiązań tej klasy, dzięki swojej wszechstronności, elastyczności i możliwości dopasowania do wszystkich procesów zakupowych. Dzięki rozwiązaniu firmy Comarch każda organizacja może lepiej kontrolować procesy zakupowe, zwiększyć wydajność i być bardziej produktywną.

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci