KONKURS na dofinansowanie E-Usług i usług opieki zdrowotnej dla Mazowsza

Już w lutym nowe rozdanie środków na informatyzację służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz deinstytucjonalizację opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych w woj. mazowieckim.


Zapraszamy do kontaktu podmioty medyczne posiadające umowę z NFZ, ale również firmy, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia chcące skorzystać z finansowania w projektach w ramach działania 2.1 E-usługi (wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej (telemedycyna, teleopieka).

informatyzacja szpitali mazowsze


Skontaktuj się z nami i zdobądź środki na kompleksową informatyzację i rozwiązania z obszaru telemedycyny firmy Comarch Healthcare.

 

Facebbook    You Tube   Twitter    LinkedIn