Warsztaty Next Generation Hospital – czyli postępująca digitalizacja rynku ochrony zdrowia

Zachęcamy do udziału w warsztatach “Next Generation Hospital”, które odbędą się 21 czerwca w Krakowie na Stadionie Cracovii, przedstawią oblicze nowoczesnej medycyny. Digitalizacja tej dziedziny jest korzystna dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie opieki medycznej: od pacjenta, przez lekarzy po personel administracyjny.

 

Next-Generation

 

Czego dowiem się podczas warsztatów?

Tematyka warsztatów dotyczy możliwości, które dają innowacje informatyczne w medycynie. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i rozwiązania w dziedzinie e-zdrowia. Optimed NXT – nowoczesne narzędzie do zarządzania placówką medyczną. Zaprezentowane zostaną jego możliwości oraz funkcjonalności. Gromadzenie i sprawna wymiana informacji o pacjentach jest kluczowa w skutecznym leczeniu, a zapewnia ją system Comarch EDM, które także uczestnicy poznają w trakcie wydarzenia. Do determinantów szpitala nowej generacji należy także zautomatyzowany i wydajny proces zapewniania opieki medycznej, integrujący wszystkie obszary i jednostki biorące w nim udział. Istotne jest zwiększenie zaangażowania pacjenta w te działania, co ułatwiają nowe technologie, zwłaszcza mobilne. Pozwala to nie tylko na sprawne leczenie, ale też zachowanie stanu zdrowia.

Atrakcje

Zakładamy aktywny udział uczestników, którzy będą mieli szansę wyrazić swoją opinię na temat obecnego stanu branży medycznej i dostępnych możliwości, a także przedstawić oczekiwania, które wiążą z technologiami informatycznymi. Ponadto na uczestników „Next Generation Hospital” czeka networking, w trakcie którego będzie możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, catering oraz zwiedzanie stadionu Cracovii.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, przejdź na stronę
Więcej informacji: eventy.healthcare@comarch.com 

 

 

Udostępnij