Comarch Identity & Access Management

Comarch Identity and Access Management (IAM) to rozwiązanie, które zapewnia uwierzytelnienie, autoryzację i zarządzanie użytkownikami w celu podjęcia decyzji, dotyczącej przyznania dostępu do aplikacji, urządzeń i ważnych danych. W opiece medycznej Comarch IAM umożliwia poszczególnym pracownikom dostęp do dokumentacji medycznej w oparciu o rolę, placówkę lub lokalizację, zapewniając przy tym pełną rozliczalność dostępu do danych.

Kluczowe korzyści biznesowe

Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością

Umożliwia poszczególnym pracownikom służby zdrowia uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej lub historii leczenia w określonym czasie oraz z określonych powodów.

Zarządzanie dostępem

Zarządzanie dostępem

Zapewnia zarządzanie dostępem do systemów i zasobów w całej sieci placówek medycznych oraz zapewnia pełną rozliczalność.

Workflow dla wielopoziomowych schematów akceptacji

Workflow dla wielopoziomowych schematów akceptacji

Pozwala na zastosowanie zasady czterech oczu za każdym razem, kiedy użytkownik lub jego przełożony proszą o nowy dostęp do zasobów – a wszystko bez korzystania z zewnętrznych mechanizmów i przy wyeliminowaniu zbędnego obiegu papierowych dokumentów.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Kontrola dostępu oparta na rolach

Upraszcza zarządzanie użytkownikami i zapewnia wysoką elastyczność.

Zasada pojedynczego logowania

Zasada pojedynczego logowania

Umożliwia scentralizowanie usługi uwierzytelniania użytkowników: jednorazowe zalogowanie się do usługi sieciowej pozwala na uzyskanie dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów medycznych zgodnych z tą usługą.

Integracja z PKI oraz SmartCards

Integracja z PKI oraz SmartCards

Umożliwia użycie certyfikatów kryptograficznych jako metody uwierzytelniania dla bezpiecznego przechowywania danych sensytywnych.

Przekazywanie obowiązków

Przekazywanie obowiązków

Umożliwia delegowanie uprawnień do innego użytkownika w ograniczonych horyzontach czasowych.

Zgodność z regulacjami RODO

Zgodność z regulacjami RODO

Zapewnia funkcjonalności wspierające RODO, takie jak przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym, anonimizację, pseudonimizację i inne.

W jaki sposób działa Comarch IAM?

 

Poniższy diagram przedstawia umiejscowienie platformy IAM w infrastrukturze przedsiębiorstwa oraz podkreśla ważność oprogramowania do zarządzania tożsamością i dostępem w celu ochrony danych.

 

Umiejscowienie-platformy-IAM-w-infrastrukturze-przedsiębiorstwa

Metody uwierzytelnienia i autoryzacji

Statyczne i maskowalne hasła

Statyczne i maskowalne hasła

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

SmartCards i tokenty kryptograficzne

SmartCards i tokenty kryptograficzne

Biometryka palca (fingerprint)

Biometryka palca (fingerprint)

Protokoły Kerberos i LDAP

Protokoły Kerberos i LDAPj

Logowanie za pomocą mediów społecznościowych

Logowanie za pomocą mediów społecznościowych

Wybrane mozliwości:

 

 • Scentralizowana i skuteczna polityka kontroli dostępu 
 • Odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy
 • Dwuskładnikowy schemat uwierzytelnienia pozwalający personelowi medycznemu zastosować mocniejsze środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych pacjentów.
 • Obsługa własnych i zewnętrznych urządzeń uwierzytelniających, w tym tokenów ECC, tokenów OTP lub kart kryptograficznych.
 • Zarządzanie tożsamościami użytkowników i urządzeń w dużej liczbie systemów informatycznych zintegrowanych z różnymi aplikacjami i systemami operacyjnymi
 • Szyfrowanie wszystkich połączeń za pośrednictwem protokołu SSL
 • Szybki i bezpieczny dostęp do systemów medycznych dla pracowników oraz pacjentów w oparciu o geolokalizację i uprawnienia użytkowników
 • Zdalny dostęp do placówek medycznych

Comarch Identity & Access Management

Podsumowanie

Coraz bardziej rozbudowująca się struktura placówek medycznych oraz szybko wzrastająca liczba aplikacji stosowanych w szpitalach i klinikach sprawiają, że zarządzanie użytkownikami jest czasochłonnym i skomplikowanym zadaniem. Wymienione podmioty mogą rozwiązać ten problem, stosując scentralizowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem, minimalizując przy tym zarówno ludzki wysiłek, jak i błędy. Jedną z najważniejszych zalet Comarch Identity & Access Management jest silna ochrona danych poufnych, zgodnie z wymogami ogólnoeuropejskiej regulacji GDPR. Nasze rozwiązanie może być szczególnie pomocne w złożonych środowiskach informatycznych, składających się z licznych systemów medycznych, wielu użytkowników oraz dużej liczby zróżnicowanych uprawnień dostępu do danych.

Referencje

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza