Moduł zakażeń systemu Optimed NXT umożliwia zbieranie danych dotyczących zakażeń w postaci rejestru indywidualnych kart zakażeń oraz kart drobnoustrojów alarmowych. Na podstawie skompletowanych danych prowadzony jest monitoring zakażeń szpitalnych, jak również istnieje możliwość wykonania na ich podstawie raportów statystycznych bieżących i okresowych.

optimed kontroli zakażeń

Funkcjonalności

 • Możliwość zgłoszenia podejrzenia zakażenia zarówno z poziomu oddziału jak i poradni (opcjonalnie)
 • Wykaz zakażeń dostępny m.in. z poziomu oddziału
 • Możliwość stworzenia karty zakażenia również dla personelu
 • Wyświetlanie alertu o możliwości zakażenia w przypadku zmian wybranych parametrów np. przy temperaturze ciała powyżej 38 st. C
 • Kontrola tworzenia i akceptacji kart zakażeń oraz kart drobnoustrojów alarmowych przez wykwalifikowany zespół lekarzy
 • Monitorowanie przebiegu zakażenia przez cały okres jego utrzymywania się
 • Ewidencja ognisk epidemicznych
 • Tworzenie dokumentów ZLK 1-5  z poziomu oddziału, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • Podgląd listy wszystkich podejrzeń zakażeń wraz z odniesieniem do dokumentu źródłowego
 • Zestawienia sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, statystyka zakażeń, mapa mikrobiologiczna, rejestr dokumentów ZLK, zestawienia rodzajów i miejsc wystąpienia zakażenia z podziałem na jednostkę i czas
 • Możliwość generowania własnych raportów dotyczących zakażeń z danych wprowadzonych w systemie

zakażenia szpitalne system

Optimed NXT w obszarze zakażeń - jedyny taki moduł w Polsce!

Przeczytaj wywiad z dr Krystyną Paszko – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki oraz Konsultanta Zespołów Kontroli Zakażeń w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o., która wniosła ogromny wkład pracy w powstanie modułu kontroli zakażeń. 

Dowiedz się więcej

kontrola zakażeń w szpitalu - optimed nxt

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza