Optimed Bank Komórek

System umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz  komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia aktualne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Znakowanie Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Znakowanie Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

System prowadzi ewidencję danych dotyczącą wytworzonych preparatów komórek macierzystych oraz śledzi wszystkie operacje jakim są one poddawane. Znakowanie preparatów jest zgodne ze standardem ISBT128 oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów.

Znakowanie Komórek Rozrodczych i Zarodków

Znakowanie Komórek Rozrodczych i Zarodków

System zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków. Komórki rozrodcze i zarodki są oznakowane w systemie zgodnie ze standardem ISBT 128 stworzonym przez ICCBBA.  Umożliwia również monitorowanie pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek i ewidencjonuje wszystkie dane.

Zalety modułu Optimed Bank Komórek

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Moduł spełnia wszystkie wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 roku oraz z dnia 28 października 2015 roku.

Integracja z systemem dziedzinowym

Pozwala na sprawny przepływ informacji o pacjencie oraz preparatach.

Elektroniczna dokumentacja wszystkich materiałów

Umożliwia m.in. zapis, przetwarzanie oraz archiwizację wszystkich informacji dotyczących preparatów.

Elektroniczne znakowanie preparatów

Eliminacja błędu człowieka podczas tego procesu.

Szybsza identyfikacja dawcy i biorcy

Dopasowanie danych, dzięki poszukiwaniu zbieżności przez system.

Łatwa nawigacja w systemie

Odnalezienie odpowiedniego preparatu, jego danych i historii odbywa się po kilku kliknięciach.

Proste monitorowanie

Przejrzyste monitorowanie wszystkich danych dotyczących preparatów.

Szybka weryfikacja historii preparatów

Analiza i weryfikacja danych odpowiednich komórek, zarodków oraz czynności, którymi zostały poddane.

Elektroniczna Dokumentacja Materiałów Optimed Bank Komórek

Możliwości jakie daje elektroniczna dokumentacja materiałów

  • przechowywanie danych w sposób uniemożliwiające ich zniszczenie;
  • systematyczne archiwizowanie danych;
  • możliwość wprowadzania zmian;
  • wprowadzone zabezpieczenia umożliwiają dostęp do danych tylko dla osób uprawnionych;
  • archiwizacja zgód i oświadczeń związanych z procesem pobrania komórek i zarodków oraz dalszego postepowania z preparatami. 

Kompleksowe monitorowanie informacji-Comarch Healthcare-Optimed Bank Komorek

Kompleksowe monitorowanie informacji o materiale

  • zawartych w karcie dawcy i biorcy; 
  • dotyczących pobranego materiału; 
  • warunków przechowywania komórek i zarodków; 
  • warunków dystrybucji komórek, zarodków i danych o wyrobach medycznych i materiałach mających bezpośredni kontakt z preparatami.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza