Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne stanowi integralny moduł pakietu oprogramowania medycznego Optimed NXT, którego zadaniem jest zarządzanie pracą instytucji ratownictwa medycznego poczynając od zarządzania personelem ratowniczym, kończąc na zarządzaniu zleceniami medycznymi.

Moduły systemu Optimed Ratownictwo

W skład oprogramowania Ratownictwo Medyczne wchodzi 5 modułów usprawniających zarządzanie placówką.

ewidencja personelu ratowniczego

Ewidencja personelu ratowniczego

Ewidencja personelu medycznego udostępnia możliwość zarządzania personelem pracującym w jednostce ratownictwa medycznego. Bezpośrednio w oknie dostępna jest lista pracowników obecnie zarejestrowanych w systemie wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi danej osoby: imię, nazwisko, stanowisko, które zajmuje dana osoba oraz jednostka organizacyjna, w której aktualnie został zarejestrowany.

ewidencja środków transportu medycznego

Ewidencja środków transportu medycznego

System umożliwia przechowywanie oraz wizualizację środków transportu medycznego wykorzystywanego w jednostkach ratownictwa medycznego. Oprócz faktu istnienia transportu, system umożliwia zdefiniowanie podstawowych parametrów każdego środka.

zarządzanie zespołem wyjazdowym

Zarządzanie zespołem wyjazdowym

W ramach systemu Ratownictwo Medyczne udostępniony został moduł zarządzania zespołami medycznymi w zakresie możliwości:

  • Definiowania zespołów medycznych jako zespołu ratowniczego przydzielonego do środka transportu
  • Definiowania podstawowych parametrów zespołu wyjazdowego jak np. nazwa, zmiana, opis, kierownik zespołu itp
  • Edytowania, usuwania zespołów wyjazdowych
  • Możliwość definiowania zmian pracy dla zespołów wyjazdowych oraz wizualizacji aktualnie dostępnych zespoł

zarządzanie zgłoszeniami ratowniczymi

Zarządzanie zgłoszeniami ratowniczymi

W celu prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego, moduł Ratownictwo Medyczne udostępnia funkcjonalność zarządzania zgłoszeniami medycznymi, wprowadzanymi przez dyspozytora w trakcie kontaktu z wzywającym do zdarzenia. Moduł udostępnia ewidencję wszelkich informacji o zgłoszeniu, uwzględniając:

  • Dane podstawowe o zgłoszeniu (kod pilności, datę zgłoszenia, jednostkę przyjmującą, numer, powód, opis wezwania itp.)
  • Lokalizacje zgłoszenia
  • Dane dotyczące wzywającego
  • Dane dotyczące pacjenta
  • Ewidencja decyzji dotyczącej zgłoszenia (zatwierdzenie/ odrzucenie zgłoszenia)

zarządzanie zleceniami medycznymi

Zarządzanie zleceniami medycznymi

Ratownictwo Medyczne – Zarządzenie zleceniami stanowi ostateczny węzeł obsługi zgłoszeń ratowniczych. Moduł udostępnia możliwość założenia nowego zlecenia wyjazdu oraz zdefiniowania danych, koniecznych do prawidłowej obsługi takiego zlecenia: wybór zgłoszenia, które będzie obiektem zlecenia, wybór załogi, środka transportu oraz uzupełnienie danych dotyczących szczegółów zlecenia oraz kroków procedowania zlecenia.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza