Żywienie dojelitowe oraz pozajelitowe

System jest przeznaczony dla jednostek medycznych, w których prowadzone jest żywienie kliniczne. Rozwiązanie pomaga przygotować zestaw składników odżywczych, który stosuje się u chorych podczas żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. Lekarze za pomocą prostego interfejsu mogą przygotowywać „mieszaniny żywieniowe” (odpowiednio dobrane ilości komponentów odżywczych: białek, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin, podawane w postaci zmieszanych ze sobą roztworów).

żywienie kliniczne

Możliwości modułu

  • System podpowiada lekarzowi składy recept w zależności od stanu zdrowia pacjenta
  • Możliwość zawarcia obu rodzajów żywienia na jednej recepcie
  • Planowanie podaży mieszaniny na recepcie na jeden dzień lub na określony czas (przydatne w żywieniu domowym)
  • Wbudowany kalkulator żywieniowy, który wylicza wszystkie istotne, z punktu widzenia stabilności, parametry
  • Tworzenie mieszaniny od samego początku z wykorzystaniem „worków” RTU, z użyciem kopiowania recept bądź też za pośrednictwem stworzonych wcześniej szablonów
  • System uwzględnia limity składników narzucone przez producentów „worków” RTU
  • Dwuetapowe zatwierdzenie składników mieszaniny: przez lekarza i farmaceutę
  • Możliwość modyfikacji recepty przez farmaceutę
  • Dostęp do historii podań ze składem recept

Charakterystyka żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego

Żywienie kliniczne jest metodą leczenia lub wspomagania leczenia. Celem żywienia medycznego jest zwiększenie lub zapewnienie choremu dodatkowej podaży składników odżywczych, których nie jest on w stanie przyjąć z tradycyjnym pokarmem z powodu choroby.

 

 

Żywienie pozajelitowe

Polega na dostarczaniu wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych bezpośrednio do układu krwionośnego (dożylnie) z pominięciem przewodu pokarmowego. Ten rodzaj leczenia powinien trwać możliwie jak najkrócej, po czym należy wybrać inne metody żywienia. 

dowiedz się więcej

Żywienie pozajelitowe Optimed Żywienie

Żywienie dojelitowe

Kiedy chory wykazuje zaburzenia stanu odżywiania podaje się mu specjalnie skomponowane diety płynne przez sondę założoną do przewodu pokarmowego.

Żywienie drogą przewodu pokarmowego jest bardziej fizjologiczną i bezpieczną formą żywienia niż żywienie pozajelitowe i powinno być stosowane zawsze wtedy, gdy jest to możliwe. Włączanie żywienia pozajelitowego powinno nastąpić dopiero jeśli brak jest możliwości zastosowania u chorego pełnego żywienia dojelitowego.

dowiedz się więcej

Żywienie dojelitowe Żywienie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza