Filary koncepcji Miasto Zdrowia

analityka medyczna

Rozbudowana analityka medyczna

Zanonimizowane dane z miasta lub regionu przetwarzane są przez Platformę Analityczną i Raportującą. Na ich podstawie władze miasta są w stanie podejmować optymalne decyzje dotyczące kształtowania strategii rozwoju polityki zdrowotnej i nadzoru nad jej realizacją.

kompleksowa opieka medyczna

Kompleksowość opieki zdrowotnej

Mieszkaniec Miasta Zdrowia objęty jest kompleksową opieką zdrowotną niezależnie od jednostki medycznej, z usług której korzysta.

dostęp do edm

Łatwiejszy dostęp do danych medycznych

Pacjent posiada komfortowy dostęp  do swoich danych zebranych przez różne placówki w odmiennych kontekstach medycznych. Korzysta w tym celu z nowoczesnych kanałów, np. aplikacji mobilnych.

holistyczne podejście do pacjenta

Holistyczne podejście do pacjenta

Lekarz ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej zarówno swoich stałych pacjen- tów, jak i  tych,  którzy  trafiają  do  niego  po raz pierwszy.

opieka medyczna od narodzin do śmierci

Objęcie opieką wszystkich grup społecznych

Platforma obejmuje swoim zasięgiem całe rodziny. Szczególną opieką otacza grupy społeczne wymagające stałego monitorowania, np.: seniorów i młodzież szkolną.

odmiejscowienie opieki medycznej

Odmiejscowienie opieki medycznej

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Zdalnej Opieki pacjent może ograniczyć swój pobyt w szpitalu lub przychodni do minimum. Jego stan zdrowia monitorowany jest w warunkach domowych, najbardziej przyjaznych dla rekonwalescencji.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza