Czym jest Platforma Teleinformatyczna?

Platforma Teleinformatyczna integruje dane medyczne i wytworzone urządzenia telemedyczne; w jej skład wchodzą także systemy: Elektroniczna Książeczka Zdrowia oraz Platforma Analityczna i Raportująca.

Elektroniczna Książeczka Zdrowia

Kompleksowy, internetowy system informatyczny, który integruje wszystkie udostępnione usługi w ramach realizowanych projektów Miasta Zdrowia. Dostęp do Elektronicznej Książeczki Zdrowia odbywa się za pośrednictwem Zdalnej Przychodni, korzystającej z funkcjonalności aplikacji mobilnych.

elektroniczna książeczka zdrowia

Platforma Analityczna i Raportująca

Celem Platformy jest integracja danych pochodzących ze wszystkich komponentów Miasta Zdrowia z danymi zewnętrznymi, takimi jak: dane z Głównego Urzędu Statystycznego, dane o ruchu ulicznym czy informacje  na temat zanieczyszczenia powietrza gromadzone w technologii Big Data. Uzyskane informacje poddawane są zaawansowanej anonimizacji, analityce i rekomendacjom. Wynikiem analiz są zbiory predefiniowanych raportów i analiz statystycznych pomagające instytucjom we właściwym zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampanii prozdrowotnych, w odniesieniu do schorzeń lub zagrożeń występujących w konkretnym mieście lub gminie.

Wszystkie dane przesyłane do Platformy Analitycznej i Raportującej są anonimizowane.

medyczna platforma analityczna

Analiza zebranych danych

anonimizacja danych medycznych

Przykłady analiz dla systemów

A2A - na potrzeby wewnątrzurzędowe / A2B - na potrzeby wsparcia biznesu / A2C - na potrzeby rekomendacji dla mieszkańców

Administracja

  • Analiza wykazu szczepień w celu wykrywania i zapobiegania pojawianiu się braków
  • Analiza predykcyjna wykrywająca zagrożenia epidemią
  • Gromadzenie danych statystycznych pochodzących z poszczególnych dzielnic miast

platforma telemedyczna miasto zdrowia

Biznes

  • Analiza częstości występowania jednostek chorobowych
  • Analiza najczęściej realizowanych świadczeń medycznych
  • Przypomnienie o wykonaniu badań okresowych

platforma medyczna miasto zdrowia

Mieszkańcy

  • Przypomnienia o szczepieniach
  • Rekomendowanie usług medycznych dla pacjentów
  • Zindywidualizowane targetowanie kampanii społecznych oraz akcji profilaktycznych w danym regionie

mieszkańcy miasto zdrowia

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza