System pozwalający na szybkie przesyłanie obrazów medycznych między placówkami

Comarch Teleradiologia to kompleksowe środowisko umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych obrazowych oraz zdalne wykonywanie opisów badań radiologicznych. System łączy dowolną liczbę jednostek opieki zdrowotnej i umożliwia szybkie przesyłanie obrazów medycznych między placówkami posiadającymi sprzęt diagnostyczny, które zlecają badania do opisu, a jednostkami opisującymi z zapleczem wykwalifikowanych lekarzy.

Zalety rozwiązania

Webowy

System jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia łatwe uruchomienie go na różnych stacjach roboczych i szybką aktualizację

Łatwy w integracji

Dzięki interfejsowi DICOM możliwa jest integracja z urządzeniami i systemami dowolnych producentów

Bezpieczny

Dostęp do danych obrazowych oraz ich wymiana pomiędzy jednostkami medycznymi są zgodne ze standardami obiegu dokumentacji medycznej

Skracający czas oczekiwania na opis

Możliwość zdalnego opisu badań obrazowych ułatwia dostęp do lekarzy opisujących i konsultacji ze specjalistą

Skalowalny

System daje możliwość łączenia dowolnej liczby jednostek zlecających opisy i jednostek opisujących badania

Dający oszczędności

Teleradiologia umożliwia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy radiologów

Kompleksowo zarządzany

Całą strukturą systemu zarządza Comarch TeleRIS stanowiący część systemu teleradiologicznego. Umożliwia on nadzór nad transferem badań, zleceniami opisu i uprawnieniami użytkowników

Teleradiologia dla placówek medycznych

Funkcjonalności

  • Tworzenie zleceń opisów
  • Automatyczny transfer badań i skierowań
  • Możliwość dołączania badań historycznych
  • Przypisanie badań do lekarza opisującego
  • Moduł dla opisującego z definiowalnymi wzorcami opisowymi
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do systemu/zlecania opisu/konsultacji
  • Zatwierdzanie poprawności przesłanych badań obrazowych/opisów badań
  • Bezpośrednie przejście do przeglądarki obrazów Comarch DICOM Runner
  • Archiwizacja zleceń i związanych z nimi opisów

Obszary zastosowania

Centra opisowe

Sieci szpitali mogą tworzyć własne centra opisowe, które obsłużą wszystkie powiązane ze sobą jednostki. Każda jednostka może zlecać opisy i/lub opisywać badania.

Teleradiologia dla regionu

Placówki zdrowia w regionie mogą tworzyć sieci teleradiologiczne, których celem jest wzajemne udostępnianie i wymiana badań obrazowych obsługiwanych pacjentów.

Centrum opisowe Comarch iMed24

Korzystając z systemu Comarch Teleradiologia, Centrum Medyczne iMed24 oferuje usługę zdalnych opisów badań.

Kto może zyskać?

Comarch Teleradiologia to system dający nowe możliwości działom obrazowania medycznego. Rozwiązanie przynosi korzyści zarówno małym placówkom w sytuacji braku lub ograniczonego dostępu do personelu radiologicznego, jak i dużym jednostkom medycznym, które dzięki teleradiologii mogą efektywniej wykorzystać czas pracy zatrudnionych radiologów. Zdalne opisy badań wykonywane przez lekarzy radiologów 24/7 mogą wypełnić lukę w dyżurach specjalistów i zmniejszyć koszty utrzymania zakładu diagnostyki obrazowej. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza